Data Sekolah SD/MI sederajat Th. 2010/2011

Surel Cetak PDF

DATA KEPENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH
JUMLAH SD/MI SEDERAJAT NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

Jumlah SD/MI sederajat Negeri dan Swasta sebanyak 649 sekolahan.

NO. NAMA SEKOLAH STS NAMA KEPSEK NIP ALAMAT
1 SD NEGERI 01 WANGKELANG N JAKA PRAYITNO, A.Ma.Pd. 195706241977011000 JL. DESA WANGKELANG KEC. KANDANGSERANG
2 SD NEGERI 01 TAJUR N IMRON ROSYADI, A.Ma 195904011982011000 JL. RAYA KAJEN-KANDANGSERANG KEC. KANDANGSERANG
3 SD NEGERI 01 GARUNGWIYORO N H. SUPRIYONO, S.Pd. 195909221982011000 JL. DESA GARUNGWIYORO KEC. KANDANGSERANG
4 SD NEGERI 01 BOJONGKONENG N CARIM, A.Ma.Pd. 196205151985081000 JL. DESA BOJONGKONENG KEC. KANDANGSERANG
5
SD NEGERI 01 GEMBONG N MARNA, S.Pd.SD 196709291994031000 JL. RAYA SIGONG KEC. KANDANGSERANG
6 SD NEGERI 01 SUKOHARJO N WATIMAN, S.Pd, M.Pd 196804051998031000 JL. RAYA SUKOHARJO-KANDANGSERANG
7 SD NEGERI BODAS N H. IJUDIN, S.Pd 195903281980121000 JL. SANGKUR KEC. KANDANGSERANG
8
SD NEGERI 01 LURAGUNG N NGADIRAN, A.Ma.Pd 195403211975121000 JL. DESA LURAGUNG KEC. KANDANGSERANG
9 SD NEGERI 01 KLESEM N WASIYO, S.Ag 195811111979121000 JL. DESA KLESEM KEC. KANDANGSERANG
10 SD NEGERI 01 LAMBUR N SUGIMAN, A.Ma.Pd 195304051977011000 JL. EYANG NOLOYUDO DS. LAMBUR KEC. KANDANGSERANG
11 SD NEGERI 01 BUBAK N SAFRUDIN, A.Ma.Pd. 195911101980121000 JL. RAYA BUBAKKEC. KANDANGSERANG
12 SD NEGERI 02 SUKOHARJO N WAWAN RUHANTOYO, S.Pd. 196212021982011000 JL. DESA KARANGGONDANG KEC. KANDANGSERANG
13 SD NEGERI 03 SUKOHARJO N JOKO SUTOPO, A.Ma.Pd 195611011978021000 JL. RAYA TRAJUMAS KEC. KANDANGSERANG
14 SD NEGERI 02 GARUNGWIYORO N R. SUHARYONO, A.Ma.Pd. 195204061977011000 JL. DESA GARUNGWIYORO KEC. KANDANGSERANG
15 SD NEGERI 02 LAMBUR N DIRWANTO, S.Pd, M.Pd 197006121997031000 JL. RAYA LAMBUR KEC. KANDANGSERANG
16 SD NEGERI 02 KANDANGSERANG N KUWAT, S.Pd, M.Pd 196610131994011000 JL. RAYA KANDANGSERANG KEC. KANDANGSERANG
17 SD NEGERI 02 LURAGUNG N GHUFRON, A.Ma.Pd. 195302041980121000 JL. DUKUH PEDAYEMAN DS. LURAGUNG KEC. KANDANGSERAN
18 SD NEGERI 03 GEMBONG N SAPARI, S.Pd 196607251993021000 JL. RAYA GEMBONG KEC. KANDANGSERANG
19 SD NEGERI 02 BOJONGKONENG N TUGIMIN, S.Pd.SD 195709261979111000 JL. HARJOSARI KEC. KANDANGSERANG
20 SD NEGERI 03 WANGKELANG N DWI ARDANI, S.Pd.SD. 197005261993032000 JL. DESA WANGKELANG KEC. KANDANGSERANG
21 SD NEGERI 03 LAMBUR N SUSANTO, A.Ma.Pd. 195204191974011000 JL. RAYA WATUIRENG KEC. KANDANGSERANG
22 SD NEGERI 05 SUKOHARJO N HARTONO, S.Pd 196603101993071000 JL. TRAJUMAS KEC. KANDANGSERANG
23 SD NEGERI 02 TAJUR N PARYANTA, A.Ma.Pd. 195907051983041000 JL. DESA TAJUR KEC. KANDANGSERANG
24 SD NEGERI 02 KLESEM N SUTARNA, S.Pd 196606211991031000 JL. RAYA KLESEM KEC. KANDANGSERANG
25 SD NEGERI 04 GEMBONG N SUKORO LUQMAN TAUFIQ, S.Pd.SD 196309151984051000 JL. KARISAN KEC. KANDANGSERANG
26 SD NEGERI 01 PANINGGARAN N KAFLAN, S.Ag. 195712051983041000 JL. RAYA PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN 
27 SD NEGERI 01 LAMBANGGELUN N SUYATNO, S.Pd 196002041982011000 JL. DESA LAMBANGGELUN KEC. PANINGGARAN 
28 SD NEGERI 01 WINDUAJI N NURBAYIN, S.Pd.SD 196408111984051000 JL. DESA WINDUAJI KEC. PANINGGARAN 
29 SD NEGERI KALIOMBO N DWI WATOYO SISWO MARHONO, S.Pd., M.Pd. 196506271988061000 JL. DESA KALIOMBO KEC. PANINGGARAN
30 SD NEGERI SAWANGAN N SETYO RAHAYU, S.Pd.SD. 196110171983042000 JL. DESA SAWANGAN KEC. PANINGGARAN 
31 SD NEGERI 01 TENOGO N SUDARMI, S.Pd.SD. 196105111982012000 JL. RAYA SITATAH KEC. PANINGGARAN 
32 SD NEGERI 01 DOMIYANG N LIMTIATININGSIH, S.Pd.SD. 196107271980122000 JL. DESA DOMIYANG KEC. PANINGGARAN
33 SD NEGERI 01 NOTOGIWANG N FARIDLI, S.Pd.SD. 196302071984051000 JL. DESA NOTOGIWANG KEC. PANINGGARAN 
34 SD NEGERI 01 KALIBOJA N MUJIMIN, S.Pd.SD. 196006111983041000 JL. DESA KALIBOJA KEC.PANINGGARAN 
35 SD NEGERI 01 WERDI N MURJADI, S.Pd.SD 196102041985081000 JL. RAYA WERDI KEC. PANINGGARAN 
36 SD NEGERI 01 LOMENENG N SUPRIYANTO, A.Ma.Pd. 195911191983041000 JL. DESA LOMENENG KEC. PANINGGARAN 
37 SD NEGERI TANGGERAN N WIDODO, A.Ma.Pd. 195311041975121000 JL. BRUNYAH DS. TANGGERAN KEC. PANINGGARAN 
38 SD NEGERI KRANDEGAN N HARYANTI, S.Pd.SD. 196003121982012000 JL. DESA KRANDEGAN KEC. PANINGGARAN 
39 SD NEGERI 01 BOTOSARI N TAHYONO, S.Pd. 195911231980121000 JL. DESA BOTOSARI KEC. PANINGGARAN 
40 SD NEGERI BEDAGUNG N ANTONIUS SUDARMINTO, S.Pd.SD 196108241982011000 JL. DESA BEDAGUNG KEC. PANINGGARAN 
41 SD NEGERI 02 LOMENENG N SARDONO, A.Ma.Pd. 196305211983041000 JL. DESA LOMENENG KEC. PANINGGARAN .
42 SD NEGERI 02 NOTOGIWANG N KUSNO, A.Ma.Pd. 196004011983041000 JL. DUKUH ROWADI DS. NOTOGIWANG KEC. PANINGGARAN 
43 SD NEGERI 02 TENOGO N SLAMET, A.Ma.Pd 195401101977011000 JL. DESA TENOGO KEC.PANINGGARAN .
44 SD NEGERI 02 PANINGGARAN N TRI LESTARI, S.Pd.SD. 196610311989032000 JL. RAYA PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN .
45 SD NEGERI 02 DOMIYANG N SUWITO, S.Pd.SD 196003151982011000 JL. RAYA DOMIYANG KEC. PANINGGARAN .
46 SD NEGERI 02 LAMBANGGELUN N HERY SUSANTO, S.Pd 197102251993031000 JL. RAYA LAMBANGGELUN KEC. PANINGGARAN .
47 SD NEGERI 03 PANINGGARAN N ERLIN HARTIYANI, S.Pd.SD 196505271986082000 JL. RAYA PANINGGARAN KEC. PANINGGARAN .
48 SD NEGERI 02 BOTOSARI N AHMAD ZAINUDIN, S.Pd 196608011992081000 JL. DESA BOTOSARI KEC. PANINGGARAN .
49 SD NEGERI 02 KALIBOJA N MADINAH, S.PD.SD 196211041982012000 JL. DUKUH SILEMUT DS. KALIBOJA KEC.PANINGGARAN .
50 SD NEGERI 02 WERDI N SHOLIKHIN, S.Pd.SD 196612151988061000 JL. DESA WERDI KEC.PANINGGARAN .
51 SD NEGERI 02 WINDUAJI N JONO AL PAIMIN, S.Pd.SD 195609011978021000 JL. DESA WINDUAJI KEC.PANINGGARAN .
52 SD NEGERI 03 LAMBANGGELUN N SLAMET, A.Ma.Pd. 195401151977011000 JL. DLIMAS DS. LAMBANGGELUN KEC.PANINGGARAN .
53 MI SALAFIYAH PANINGGARAN S ABDUL MAJID ---- JL. RAYA PANINGGARAN KEC.PANINGGARAN .
54 MI SALAFIYAH PEJARAKAN S AGUS SUTOMO, S.Pd.SD 198203172005011000 JL. DUKUH PEJARAKAN DS. DOMIYANG KEC.PANINGGARAN
55 MI SALAFIYAH SAWANGAN S INAYAH, A.Ma. 197604072007012000 JL. DESA SAWANGAN KEC.PANINGGARAN .
56 MI SALAFIYAH LOMENENG S MUSTAMIK, S.Pd.I. 197311032007011000 JL. DUKUH SUMINGKIR DS. LOMENENG KEC.PANINGGARAN
57 MI SALAFIYAH KRANDEGAN S DARYAN, A.Ma. ---- JL. RAYA KRANDEGAN KEC.PANINGGARAN .
58 MI SALAFIYAH WINDUAJI S JAFAR HAMZAH, S.Pd.I. 197811252007101000 JL. RAYA WINDUAJI KEC.PANINGGARAN .
59 SD NEGERI 01 LEBAKBARANG N SYAEFUL KOMAR, S.Pd. 196008031980121000 JL. MAHAMERU NO. 247 DS. LEBAKBARANG
60 SD NEGERI 01 TEMBELANGGUNUNG N SUKMADI, A.Ma.Pd. 196311041983041000 JL. DESA TEMBELANGGUNUNG KEC.LEBAKBARANG
61 SD NEGERI TIMBANGSARI N SUPALAL, S.Pd. 196510291990O31003 JL. RAYA TIMBANGSARI KEC. LEBAKBARANG
62 SD NEGERI 01 SIDOMULYO N SHOFIUN, A.Ma.Pd. 195905051980121000 JL. DESA SIDOMULYO NO. 214 KEC. LEBAKBARANG
63 SD NEGERI PAMUTUH N CASMITO, S.Pd. 196711281988101000 JL. RAYA PAMUTUH-LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG
64 SD NEGERI MENDOLO N MOHAMMAD UMAR MA'RUF, S.Pd. 196307011985081000 JL. DESA MENDOLO KEC. LEBAKBARANG
65 SD NEGERI DEPOK N SUNARTO, S.Pd. 195808071982011000 JL. CINDE NO. 1 DS. DEPOK KEC. LEBAKBARANG
66 SD NEGERI KUTOREMBET N BM SUPRIYADI, S.Pd. 197002131993031000 JL. DESA KUTOREMBET KEC. LEBAKBARANG
67 SD NEGERI 04 SIDOMULYO N BURHANUDIN, S.Pd. 196111061983041000 JL. DESA SIDOMULYO KEC. LEBAKBARANG
68 SD NEGERI 03 SIDOMULYO N KISTANTI, A.Ma.Pd. 195807141980122000 JL. RAYA KUMENYEP DS. SIDOMULYO KEC. LEBAKBAR
69 SD NEGERI 03 LEBAKBARANG N SUPARYO, S.Pd. 195804081982011000 JL. RAYA LEBAKBARANG KEC. LEBAKBARANG
70 SD NEGERI KAPUNDUTAN N SUKAMTO, S.Ag 196203121983041000 JL. DESA KAPUNDUTAN KEC. LEBAKBARANG
71 SD NEGERI WONOSIDO N EDIN HAEDIN, S.Pd. 196212221983041000 JL. RAYA WONOSIDO KEC. LEBAKBARANG
72 SD NEGERI 02 LEBAKBARANG N SRI EKOWATI, A.Ma.Pd. 195411171974012000 JL. MAHAMERU NO. 247 DS. LEBAKBARANG KEC. LEB
73 SD NEGERI 02 SIDOMULYO N H. SUTARNO, S.Pd. 195212291974011000 JL. RAYA SIDOMULYO NO. 46 KEC. LEBAKBARANG
74 SD NEGERI 02 TEMBELANGUNUNG N TARWAN, S.Pd. 195806081980121000 JL. DESA TEMBELANGGUNUNG KEC. LEBAKBARANG
75 SD NEGERI BANTARKULON N PARYADI, S.Pd 196907061993031000 JL. DESA BANTARKULON KEC. LEBAKBARANG
76 SD NEGERI 03 TEMBELANGGUNUNG N CASTO NUREDII, S.Pd. 197012191994081000 JL. DESA TEMBELANGGUNUNG KEC.LEBAKBARANG
77 SD NEGERI 01 YOSOREJO N SRIYANTO, S.Pd. 197005261995031000 JL. CANDI DS. YOSOREJO KEC. PETUNGKRIYONO
78 SD NEGERI 01 SONGGOWEDI N HARYONO,S.Pd 196906281995031000 JL. DUKUH SONGGOWEDI DS. SONGGODADI 
79 SD NEGERI 01 KAYUPURING N SADIMIN,S.Pd 196609271998031000 JL. DESA KAYUPURING KEC. PETUNGKRIYONO
80 SD NEGERI 01 SIMEGO N MUH SAMSUDIN, S.Pd. 197101151993031000 JL. DESA SIMEGO KEC. PETUNGKRIYONO
81 SD NEGERI 01 TLOGOHENDRO N SAINO, S.Pd. 196102021982011000 JL. GONDANG DS. TLOGOHENDRO KEC. PETUNGKRIYONO
82 SD NEGERI 01 TLOGOPAKIS N EKO RIYANTO, A.Ma.Pd. 196711271991031000 JL. DESA TLOGOPAKIS KEC. PETUNGKRIYONO
83 SD NEGERI CURUGMUNCAR N BUDIYANTO,S.Pd SD 196807201994031000 JL. DESA CURUGMUNCAR KEC. PETUNGKRIYONO
84 SD NEGERI 03 KAYUPURING N RISCOYO, S.Pd. 196506091988061000 JL. DUKUH TINALUM DS. KAYUPURING KEC. PETUNGKRIYONO
85 SD NEGERI 03 SONGGOWEDI N SARABA'AN,S.Pd SD 196607281990031000 JL. DUKUH SONGGOWEDI DS. SONGGODADI KEC. PETUNGKRIYONO
86 SD NEGERI 02 TLOGOHENDRO N MAS'UD,S.Pd 196902011999081000 JL. DESA TLOGOHENDRO KEC. PETUNGKRIYONO
87 SD NEGERI GUMELEM N WITO, S.Pd. 196302231984051000 JL. DESA GUMELEM KEC. PETUNGKRIYONO
88 SD NEGERI 02 YOSOREJO N KRISTIYANTO, S.Pd. 196203221990031000 JL. DESA YOSOREJO KEC. PETUNGKRIYONO
89 SD NEGERI 02 TLOGOPAKIS N HARTONO, S.Pd. 196302181984051000 JL. DESA TLOGOPAKIS KEC. PETUNGKRIYONO
90 SD NEGERI 02 SIMEGO N EDI PURNOMO, S.Pd. 197005091998031000 JL. DUKUH KUMENYEP DS. SIMEGO KEC. PETUNGKRIYONO
91 SD NEGERI 02 KAYUPURING N KHOLIDIN,S.Pd SD 196704131994011000 JL. DESA KAYUPURING KEC. PETUNGKIYONO
92 SD NEGERI 02 SONGGOWEDI N NOER BUDIYANTO, S.Pd. 197209071998031000 JL. DUKUH SONGGOWEDI DS. SONGGODADI KEC. PETUNGKRIYONO
93 SD NEGERI KASIMPAR N GIYATNO, S.Pd. 197005231996031000 JL. RAYA KASIMPAR KEC. PETUNGKRIYONO
94 SD NEGERI 03 YOSOREJO N WIDODO, S.Pd. 197102211996031000 JL. RAYA YOSOREJO KEC. PETUNGKRIYONO
95 SD NEGERI 03 TLOGOPAKIS N SUKORUDATININGTYAS, S.Pd. 197006101994082000 JL. DUKUH SIPETUNG DS. TLOGOPAKIS KEC. PETUNGKRIYONO
96 SD NEGERI 03 TLOGOHENDRO N TRI SETYO BUDI, S.Pd. 196709081996031000 JL. DUKUH GLIDIGAN DS. TLOGOHENDRO KEC. PETUNGKRIYONO
97 SD NEGERI 04 TLOGOPAKIS N BASUNI, S.Pd 196603271990031000 JL. DUKUH SAWANGAN DS. TLOGOPAKIS KEC. PETUNGKRIYONO
98 SD KRISTEN KASIMPAR S MARTANTO ---- JL. DESA KASIMPAR KEC. PETUNGKRIYONO
99 SD NEGERI 01 TALUN N ANIS GARJITO, S.Pd. 196207291982011000 JL. RAYA TALUN - DORO KEC. TALUN
100 SD NEGERI 01 KROMPENG N SUPARDI, A.Ma.Pd. 195301121975011000 JL. RAYA KROMPENG TALUN KEC. TALUN
101 SD NEGERI 01 BANJARSARI N MUSLICHA 195201121974022000 JL. RAYA TALUN - DORO NO. 15 KEC. TALUN
102 SD NEGERI 01 MESOYI N SUBANDI, S.Pd 196507081988061000 JL. RAYA MESOYI - TALUN KEC. TALUN
103 SD NEGERI 01 SENGARE N ZAENUDIN, S.Pd. 196608281991031000 JL. DESA SENGARE KEC. TALUN
104 SD NEGERI 01 KALIREJO N BAMBANG SIGIT S, S.Pd. 196003061979111000 JL. RAYA KALIREJO KEC. TALUN
105 SD NEGERI 01 BATURSARI N KUSWATI 195111161974012000 JL. RAYA BATURSARI KEC. TALUN
106 SD NEGERI 01 KARANGASEM N BAMBANG TURJAYUS, S.Pd. 196303081985081000 JL. DESA KARANGASEM KEC. TALUN
107 SD NEGERI 02 SENGARE N ZAENUDIN, S.Pd. 196608281991031000 JL. RAYA SENGARE KEC. TALUN
108 SD NEGERI 01 DONOWANGUN N SUYANTA, S.Pd. 196510101991031000 JL. BREMI DS. DONOWANGUN KEC. TALUN
109 SD NEGERI 02 TALUN N SUDARMANTO, S.Ag. 195206051978021000 JL. RAYA TALUN - DORO KEC. TALUN
110 SD NEGERI 02 DONOWANGUN N HARYITNO, A.Ma.Pd. 195201031975121000 JL. DESA DONOWANGUN KEC. TALUN
111 SD NEGERI 02 KROMPENG N WATIMA, S.Pd. 196503061993021000 JL. RAYA KROMPENG - BATURSARI KEC. TALUN
112 SD NEGERI 02 MESOYI N FARIANI, S.Pd. 196406081986082000 JL. DUKUH SIJERUK - KROYAKAN KEC. TALUN
113 SD NEGERI 02 KALIREJO N SUWARTO,S.Pd.SD. 196806021993031000 JL. RAYA KALIREJO KEC. TALUN
114 SD NEGERI 02 KARANGASEM N HARYAKA, S.Pd. 196208091984051000 JL. RAYA KARANGASEM KEC. TALUN
115 SD NEGERI 02 JOLOTIGO N IBROHIM, S.Pd. 196509051987021000 JL. RAYA JOLOTIGO KEC. TALUN
116 SD NEGERI 02 BANJARSARI N SUWARTO, S.Pd.SD. 196806021993031000 JL. DESA BANJARSARI KEC. TALUN
117 SD NEGERI 03 TALUN N RINI GRANINGSIH, S.Pd.SD. 196003181980122000 JL. RAYA TALUN - BATURSARI KEC. TALUN
118 SD NEGERI 03 SENGARE N SAPTO YUWONO, S.Pd.SD. 197010281993031000 JL. RAYA SENGARE KEC. TALUN
119 SD NEGERI 03 BATURSARI N REVIANDARI DIYAH R, S.Pd. 196603031991032000 JL. RAYA BATURSARI KEC. TALUN
120 SD KRISTEN PURBO S BANU ASTUTI, A.Ma.Pd. 196910292005012000 JL. DUKUH PURBO DS. JOLOTIGO KEC. TALUN
121 MI MUHAMMADIYAH 01 DONOWANGUN S NADLIRIN, A.Ma. 197005082007011000 JL. DESA DONOWANGUN KEC. TALUN
122 MI MUHAMMADIYAH 02 DONOWANGUN S Hj. NASEHATI, A.Ma.Pd. 196908232007012000 JL. RAYA DONOWANGUN KEC. TALUN
123 SD NEGERI 01 DORO N H. SURANTO, A.Ma.Pd. 195304181977011000 JL. KI HAJAR DEWANTARA NO. 11 KEC. DORO
124 SD NEGERI 01 BLIGOREJO N Drs. SUWARNO 196404061986081000 JL. RAYA DORO - . KM. 2,7 DS.BLIGOREJO KE
125 SD NEGERI 01 SAWANGAN N MARDIYONO, S.Pd.SD 195404031975121000 JL. DESA SAWANGAN KEC.DORO
126 SD NEGERI 01 LEMAHABANG N MISRAN, S.Pd 196008171982011000 JL. RAYA DORO - LEMAHABANG DS. LEMAHABANG KEC.DORO
127 SD NEGERI 01 WRINGINAGUNG N SUDIYONO, A.Ma.Pd. 195405061975121000 JL. DUKUH BLENDO DS.WRINGINAGUNG KEC.DORO
128 SD NEGERI 01 ROGOSELO N MARYANTO, S.Pd 196105061982011000 JL. DUKUH TEMBELANG WETAN DS.ROGOSELO KEC.DORO
129 SD NEGERI 01 DOROREJO N DARMOYO, S.Pd, M.Si. 197005161993031000 JL. DOROREJO DS.DOROREJO KEC.DORO
130 SD NEGERI 02 DORO N SRI MARLINAH, A.Ma.Pd. 195404071974022000 JL. RAYA DORO - JOLOTIGO DS. DORO KEC. DORO
131 SD NEGERI LARIKAN N SITI MUNASIH, S.Pd. 196701211985082000 JL. RAYA LARIKAN DS. LARIKAN KEC.DORO
132 SD NEGERI 02 BLIGOREJO N RAHYONO, S.Pd 196603211993021000 JL. PLOSO DS.BLIGOREJO KEC. DORO
133 SD NEGERI 01 SIDOHARJO N TITIEK SETYOWATI, S.Pd 196405211984052000 JL. RANCAH NO.1 DS.SIDOHARJO KEC.DORO
134 SD NEGERI RANDUSARI N SUMARMI, A.Ma.Pd. 195304021974012000 JL. DESA RANDUSARI KEC. DORO
135 SD NEGERI PUNGANGAN N ROMADI, S.Pd 197002261995031000 JL. DESA PUNGANGAN KEC.DORO
136 SD NEGERI KUTOSARI N SUBAKDI, S.Pd 195707291978021000 JL. RAYA KUTOSARI NO. 177 KEC. DORO
137 SD NEGERI 03 DORO N H. SAPTONO, S.Pd. 196103261982011000 JL. AHMAD YANI NO. 329 DS. DORO KEC.DORO
138 SD NEGERI 01 KALIMOJOSARI N IRNANI PRISTIWI RISTIATI, S.Pd. 196201171982012000 JL. MOJOKARANG WETAN DS. KALIMOJOSARI KEC. DORO
139 SD NEGERI 02 WRINGINAGUNG N SUROSO, B.A. 195310101979121000 JL. JATI DS. WRINGINAGUNG KEC. DORO
140 SD NEGERI 01 HARJOSARI N KARSIB, M.Pd 196108061984051000 JL. WORONTANI NO. 11 DS. HARJOSARI KEC. DORO
141 SD NEGERI 02 LEMAHABANG N KISTOYO, S.Pd., M.Pd. 196202111982011000 JL. SYEH SITI JENAR DS. LEMAHABANG KEC. DORO
142 SD NEGERI 02 ROGOSELO N A. TUGIMIN, S.Pd. 195504041978021000 JL. WALIAGUNG NO. 07 DS. ROGOSELO KEC. DORO
143 SD NEGERI 03 LEMAHABANG N SUGIANTA, S.Pd 196604151991031000 JL. BAMBAN WIYANA DS. LEMAHABANG KEC. DORO
144 SD NEGERI 02 HARJOSARI N TUGIMAN, S.Pd. 195708151977011000 JL. RANDUKUNING DS. HARJOSARI KEC. DORO
145 SD NEGERI 03 ROGOSELO N SUBAGIYO, S.Pd.SD 195609191978021000 JL. WALI AGUNG DS. ROGOSELO KEC. DORO
146 SD NEGERI 03 DOROREJO N CHOMSIATI, A.Ma.Pd. 195208121974012000 JL. DOROMANTEK DS. DOROREJO KEC.DORO
147 SD NEGERI 02 KALIMOJOSARI N YATIMO, S.Pd. 196906041993031000 JL. DUKUH PEJATEN DS. KALIMOJOSARI KEC. DORO
148 SD NEGERI 02 SAWANGAN N MUZAENI, S.Pd. 197009171993031000 JL. KASRI DS. SAWANGAN KEC. DORO
149 SD NEGERI 03 BLIGOREJO N SRI TUTININGSIH, S.Pd.SD 195703031977012000 JL. RAYA BLIGOREJO - DORO KEC. DORO
150 SD NEGERI 03 SAWANGAN N MUGIYANA, S.Pd. 196604031991031000 JL. BONDOROGO NO. 12 DS. SAWANGAN KEC. DORO
151 SD NEGERI 03 WRINGINAGUNG N SUKAMTO, S.Pd. 196002281982011000 JL. DUKUH PRAJEGAN DS. WRINGINAGUNG KEC. DORO
152 SD NEGERI 04 DORO N SUPARMIN SUTANTO, A.Ma.Pd. 195408261977011000 JL. KASOCIKAL DS. DORO KEC. DORO
153 SD NEGERI 02 SIDOHARJO N RAHYONO, S.Pd. 196603211993021000 JL. DUKUH PAKULURAN DS. SIDOHARJO KEC. DORO
154 SD MUHAMMADIYAH WONOSARI S H. JARKASI ---- JL. RAYA KALIMOJOSARI NO. 295 KEC. DORO
155 MI SAFI'IYAH KALIKETING S ACH. KERTOSARI ---- JL. KALIKETING DS. KALIMOJOSARI KEC. DORO
156 MI ISLAMIYAH HARJOSARI S CHOLIDAH, S.Pd.I. 197903012005012000 JL. WIRONTANI NO. 2 DS. HARJOSARI KEC. DORO
157 MI MUHAMMADIYAH KUTOSARI S RUBAIYAH, A.Ma. ---- JL. KH. AHMAD DASUKI DS. KUTOSARI KEC. DORO
158 MI SALAFIYAH WRINGINAGUNG S TARDJUKI, A.Ma. 195405271967091000 JL. PONPES ROIKHATUL JANNAH GONDORIYO DS. WRINGINM
159 SD NEGERI 01 LEGOKKALONG N SUSJANTO, A.Ma.Pd. 195104091975121000 JL. RAYA KARANGANYAR - DORO DS. LEGOKKALONG KECAMA
160 SD NEGERI 01 PODODADI N ROCHMANI, A.Ma.Pd. 195208151974011000 JL. RAYA KARANGANYAR - DORO DS. PODODADI KEC.
161 SD NEGERI 03 LEGOKKALONG N F. WIDODO, A.MA.Pd 195206051975121000 JL. PTPN IX BLIMBING DS. LEGOKKALONG KEC. KAR
162 SD NEGERI 01 SOKOSARI N TAMRIN, S.Pd. 195911281979111000 JL. DESA SOKOSARI KEC. KARANGANYAR
163 SD NEGERI 01 KULU N EKO WISMONO, S.Pd. 196111191982011000 JL. RAYA KULU KEC. KARANGANYAR
164 SD NEGERI 01 KAYUGERITAN N RUSLANI, A.Ma.Pd. 195102061974011000 JL. RAYA KAYUGERITAN KEC. KARANGANYAR
165 SD NEGERI 02 LIMBANGAN N F. WIDODO, A.Ma.Pd 195206051975121000 JL. DESA LIMBANGAN KEC. KARANGANYAR
166 SD NEGERI 02 SOKOSARI N MM. ISTIDJAH 195303191974022000 JL. DESA SOKOSARI KEC. KARANGANYAR
167 SD NEGERI 01 BANJAREJO N SUBEKTI, A.Ma.Pd. 195310171974022000 JL. DESA BANJAREJO KEC. KARANGANYAR
168 SD NEGERI 01 WONOSARI N Drs. MULYONO 195805061978021000 JL. NUSA INDAH DS. WONOSARI KEC. KARANGANYAR
169 SD NEGERI LOLONG N PONIMAN, S.Pd. 196108101982011000 JL. DESA LOLONG KEC. KARANGANYAR
170 SD NEGERI 01 PEDAWANG N DJUMADI, A.Ma.Pd. 195301101977011000 JL. DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR
171 SD NEGERI 01 LIMBANGAN N FAHRUDIN, S.Ag 195804181981041000 JL. DESA LIMBANGAN KEC. KARANGANYAR
172 SD NEGERI 01 GUTOMO N SUBRATA, S.Pd. 196403011986081000 JL. DESA GUTOMO KEC. KARANGANYAR
173 SD NEGERI 01 SIDOMUKTI N TAUFIK KHOLID, S.Pd 196212161982011000 JL. DESA SIDOMUKTI KEC. KARANGANYAR
174 SD NEGERI 01 KARANGSARI N NANIK SETYOWATI 195112181973072000 JL. DESA KARANGSARI KEC. KARANGANYAR
175 SD NEGERI KARANGGONDANG N SUHARDI, S.Pd. M.MPd 195308101973061000 JL. DESA KARANGGONDANG KEC. KARANGANYAR
176 SD NEGERI 02 BANJAREJO N SUMADI, S.Pd. 195608091978021000 JL. DESA BANJAREJO KEACAMATAN KARANGANYAR
177 SD NEGERI 04 LEGOKKALONG N SUDARWANTI, S.Pd 196005041982012000 JL. PTP BLIMBING DS. LEGOKKALONG KEC. KARANGA
178 SD NEGERI 02 PEDAWANG N MUJIYATNA, S.Pd 196211231985081000 JL. DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR
179 SD NEGERI KUTOSARI N DALARI 195110211974021000 JL. RAYA KUTOSARI KEC. KARANGANYAR
180 SD NEGERI 02 WONOSARI N SRI HASTUTI, S.Pd. 195912281980122000 JL. DESA WONOSARI KEC. KARANGANYAR
181 SD NEGERI 02 KARANGSARI N KUS INDARSIH, A.Ma.Pd. 195401231974022000 JL. DESA KARANGSARI KEC. KARANGANYAR
182 SD NEGERI 02 PODODADI N SISWONO, A.Ma.Pd. 195304261974011000 JL. DUKUH SICOWET DS. PODODADI KEC. KARANGANY
183 SD NEGERI 03 PEDAWANG N SUMINAH, S.Pd. 196304261982012000 JL. DESA PEDAWANG KEC. KARANGANYAR
184 SD NEGERI 04 PEDAWANG N SLAMET, S.Pd. 195809171982011000 JL. WALI AGUNG ROGOSELO DS. PEDAWANG KEC. KAR
185 SD NEGERI 02 KAYUGERITAN N MINTARSIH, A.Ma.Pd. 195203091975122000 JL. DESA KAYUGERITAN KEC. KARANGANYAR
186 SD NEGERI 02 KULU N RISGIYANA, S.Pd. 196310081982012000 JL. DESA KULU KEC. KARANGANYAR
187 SD NEGERI 02 SIDOMUKTI N MINARNI, A.Ma.Pd. 195504051975122000 JL. DESA SIDOMUKTI KEC. KARANGANYAR
188 SD NEGERI 03 PODODADI N KUSNARYO 195405011975121000 JL. RAYA KARANGANYAR - DORO KM. 02 DS. PODODADI KE
189 SD ISLAM KUTOSARI S KHAMIM ---- JL. RAYA KUTOSARI KEC. KARANGANYAR
190 SD MUHAMMADIYAH LEGOKKALONG S SUYADI ---- JL. KEPATIHAN DS. LEGOKKALONG KEC. KARANGANYA
191 MI ISLAMIYAH KARANGSARI S ZULFIANA, S.Pd.I 197310292007012000 JL. RAYA KARANGANYAR DS. KARANGSARI KEC. KARA
192 MI ISLAMIYAH LOLONG S MOCH. IDRIS, A.Ma. 150402302 JL. DESA LOLONG KEC. KARANGANYAR
193 MI ISLAMIYAH GUTOMO S SUPRAPNO ---- JL. DESA GUTOMO KEC. KARANGANYAR
194 MI HASBULLAH PODODADI S YUSUF, S.Pd.I. 196204051991021000 JL. KEMPONG RAYA DS. PODODADI KEC. KARANGANYA
195 SD NEGERI BRENGKOLANG N SUCIPTO, S.Pd. 196310091986081000 JL. DESA BRENGKOLANG KEC.KAJEN ..
196 SD NEGERI 01 GANDARUM N SUNAN, S.Pd. 196002021980121000 JL. DIPONEGORO NO. 142 DS. GANDARUM KEC. KAJEN
197 SD NEGERI 02 GANDARUM N SUHERMANTO, S.Pd. 195811281984051000 JL. DIPONEGORO NO. 142 DS. GANDARUM KEC. KAJEN
198 SD NEGERI 01 GEJLIG N MASYHUDI, S.Ag. 196310301983041000 JL. PAHLAWAN N0. 605 DS. GEJLIG KEC. KAJEN
199 SD NEGERI 02 GEJLIG N ISMOJO, A.Ma.Pd. 195206181974011000 JL. PAHLAWAN NO. 244 DS. GEJLIG KEC. KAJEN
200 SD NEGERI 03 GEJLIG N WARMAN, A.Ma.Pd. 195612121978021000 JL. PAHLAWAN N0. 729 DS. GEJLIG KEC. KAJEN
201 SD NEGERI 04 KAJEN N WARTO, S.Pd. 196103161984051000 JL. LAPANGAN NASIONAL KEL. KAJEN KEC. KAJEN .. P
202 SD NEGERI 01 KAJEN N SARTANA, S.Pd. 195411081977011000 JL. TENTARA PELAJAR NO. 173 KEL. KAJEN KEC. KAJEN
203 SD NEGERI 02 KAJEN N CASWIRO, S.Pd, M.MPd 196706271994031000 JL. WISMA PRATAMA ASRI BUBAK NO. 594 DS. KEBONAGUN
204 SD NEGERI 05 KAJEN N HARIS SUYANTO, S.Pd. 196008301979111000 JL. TAMBOR NO. 808 DS. NYAMOK KEC. KAJEN .. PEKA
205 SD NEGERI 06 KAJEN N ALIM, A.Ma.Pd. 195206281974021000 JL. KI AGENG GIRING NO. 81 KEL. KAJEN KEC. KAJEN K
206 SD NEGERI KAJONGAN N SRI WINDARYANI, S.Pd. 196604211991032000 JL. DESA KAJONGAN KEC. KAJEN .
207 SD NEGERI 01 KALIJOYO N H. SUKARNO, S.Pd. 195303031975121000 JL. BAJU MORO NO. 399 DS. KALIJOYO KEC. KAJEN ..
208 SD NEGERI 02 KALIJOYO N SUGIYANTA, S.Pd.SD 195912161982011000 JL. BAJU MORO DS. KALIJOYO KEC. KAJEN .. PEKALON
209 SD NEGERI 01 KEBONAGUNG N SUHARSO, A.Ma.Pd. 195612301978021000 JL. BAHUREKSO DS. KEBONAGUNG KEC. KAJEN
210 SD NEGERI 02 KEBONAGUNG N NGATINAH, S.Pd. 196110101982012000 JL. GUTOKO DS. KEBONAGUNG KEC. KAJEN .. PEKALONG
211 SD NEGERI 01 KUTOREJO N SUPARMAN, A.Ma.Pd. 195311091975121000 JL. TENTARA PELAJAR DS. KUTOREJO KEC. KAJEN
212 SD NEGERI 02 KUTOREJO N BAMBANG NUGROHO, S.Pd 196806121999031000 JL. TENTARA PELAJAR DS. KUTOREJO KEC. KAJEN
213 SD NEGERI 01 KUTOROJO N SUWONDO, S.Pd. 196502061989091000 JL. DUKUH PURWODADI DS. KUTOROJO KEC. KAJEN
214 SD NEGERI 01 LINGGO N SUDARTO, S.Pd., M.Pd. 196302181986081000 JL. RAYA LINGGOASRI DS. LINGGOASRI KEC. KAJEN
215 SD NEGERI 02 LINGGO N SAIDI MARDIANTO, S.Pd. 196509201988061000 JL. DUKUH BOJONGLARANG DS. LINGGOASRI KEC. KAJEN
216 SD NEGERI 01 NYAMOK N RUSMILA ENDANG MARTANI, S.Pd. 195208051975012000 JL. SINGOSARI DS. NYAMOK KEC. KAJEN .. PEKALONGA
217 SD NEGERI 02 NYAMOK N PETRUS SLAMET, S.Pd. 196309111986081000 JL. NYAMOK NO. 233 DS. NYAMOK KEC. KAJEN .. PEKA
218 SD NEGERI 01 PEKIRINGANAGENG N NUR MAUSUFI, S.Ag 195812251981041000 JL. DESA PEKIRINGANAGENG KEC. KAJEN .. PEKALONGA
219 SD NEGERI 01 PEKIRINGANALIT N PRO RISMIYATI NURAINI, S.Pd. 195905171979112000 JL. KI AGENG GIRING NO. 20 DS. PEKIRINGANALIT KEC.
220 SD NEGERI 02 PEKIRINGANALIT N SRI WIDADA, S.Pd. 196012061983041000 JL. DIPONEGORO NO. 49 DS. PEKIRINGANALIT KEC. KAJE
221 SD NEGERI 03 PEKIRINGANALIT N SUDIYANTO, S.Pd. 195303011977011000 JL. KI AGENG GIRING DS. PEKIRINGANALIT KEC. KAJEN
222 SD NEGERI 01 PRINGSURAT N KUSNADI, S.Pd. 195201011974011000 JL. KAJEN PTP DK. GEMBONGAN DS. PRINGSURAT KEC. KA
223 SD NEGERI 02 PRINGSURAT N WIDI MULATSIH, S.Pd. 196502031986082000 JL. DESA PRINGSURAT KEC. KAJEN .
224 SD NEGERI ROWOLAKU N ALI SHODIQ, S.Pd.I 195806021982011000 JL. KI TAMSUNU DS. ROWOLAKU KEC. KAJEN
225 SD NEGERI SABARWANGI N SUTJININGSIH, S.Pd. 195308091974012000 JL. DESA SABARWANGI KEC. KAJEN .
226 SD NEGERI SALIT N SRI NURRINI, S.Pd. 196205151982012000 JL. DESA SALIT KEC. KAJEN .
227 SD NEGERI 01 SAMBIROTO N SORONO BUDI, S.Pd. 196112281982011000 JL. DESA SAMBIROTO KEC. KAJEN .
228 SD NEGERI 02 SAMBIROTO N SUDIRMAN, S.Pd. 195407231974021000 JL. DESA SAMBIROTO KEC. KAJEN .
229 SD NEGERI 01 SANGKANJOYO N SUBAGYA, S.Pd. 196204031982011000 JL. DESA SANGKANJOYO KEC. KAJEN .
230 SD NEGERI 01 SINANGOHPRENDENG N PARMIATI, S.Pd. 196211101982012000 JL. KYAI SINANGU NO. 254 DS. SINANGOHPRENDENG KEC.
231 SD NEGERI 02 SINANGOHPRENDENG N SUPRIJADI, A.Ma.Pd. 195308111974021000 JL. KYAI SINANGU DS. SINANGOHPRENDENG KEC. KAJEN K
232 SD NEGERI 01 SOKOYOSO N SUBAENDAH, S.Pd. 195911041982012000 JL. DESA SOKOYOSO KEC. KAJEN .
233 SD NEGERI 02 SOKOYOSO N MASKURI, S.Pd. 195808121979111000 JL. RAYA SOKOYOSO - KAJEN KEC. KAJEN .. PEKALONG
234 SD NEGERI TAMBAKROTO N BAMBANG, S.Pd 196007091980121000 JL. KAJEN-KANDANGSERANG KM. 7 DS. TAMBAKROTO KEC.
235 SD NEGERI TANJUNGKULON N AWALUDIN ASPARI, A.Ma.Pd 195202051975121000 JL. KENDALISADA NO. 99 A DS. TANJUNGKULON KEC. KAJ
236 SD NEGERI TANJUNGSARI N WAHYUNINGSIH, S.Pd. 196112091980122000 JL. MANDUROREJO NO. 50 DS. TANJUNGSARI KEC.KAJEN K
237 SD NEGERI 01 WONOREJO N SUDIYONO 195306041975121000 JL. KI AGENG GIRING KM. 3 DS. WONOREJO KEC. KAJEN
238 SD NEGERI 02 WONOREJO N Drs. SUHERNANI 196303291984051000 JL. KI AGENG GIRING KM. 3,5 DS. WONOREJO KEC. KAJE
239 SD MUHAMMADIYAH KAJEN S SHODIK KARTIKA YUDHA, S.Hi ---- JL. DIPONEGORO NO. 754 KEL. KAJEN KEC. KAJEN ..
240 SD MUHAMMADIYAH TANJUNGKULON S ISNADI, S.Pd ---- JL. DESA TANJUNGKULON KEC.KAJEN ...
241 SD MUHAMMADIYAH TANJUNGSARI S NURUL HIDAYAH SJAHID, S.Pi. ---- JL. DAHA DK. TENGAH DS. TANJUNGSARI KEC. KAJEN
242 MI NU ROWOLAKU S MUNDAKIR, S.Pd.I. ---- JL. KY. TAMSUNU NO. 36A RT. 01 RW. 01 DS. ROWOLAKU
243 MI SALAFIYAH NU AL UTSMANI GEJLIG S AHMAD NAJIB, S.Ag. ---- JL. DUKUH WINONG DS. GEJLIG KEC.KAJEN
244 SD NEGERI 01 KESESI N SUDIRMANTO, S.Pd., M.Pd 196306181986081000 JL. RAYA KESESI NO. 502 KEC. KESESI
245 SD NEGERI 01 JAGUNG N Hj. ERLY PUJIANINGSIH, S.Pd 196201091980122000 JL. BAHUREKSO DS. JAGUNG KEC. KESESI
246 SD NEGERI UJUNGNEGORO N SITI DARMININGSIH, S.Pd 196311201984052000 JL. DESA UJUNGNEGORO KEC. KESESI .
247 SD NEGERI 01 SUKOREJO N PRA HERRY DHARMAWAN, S.Pd 195912031982011000 JL. RAYA SUKOREJO NO. 381 KEC. KESESI
248 SD NEGERI 01 PANTIREJO N SAMUKRI, S.Pd.I. 196101011984051000 JL. DUKUH JLUBANG DS. PANTIREJO KEC. KESESI
249 SD NEGERI 01 KRANDON N MARYATI CICILIA, A.Ma.Pd 195405111975122000 JL. RAYA KRANDON NO. 287 KEC. KESESI
250 SD NEGERI 01 KWASEN N WIRMO, A.Ma.Pd. 195312201974021000 JL. RAYA KWASEN - KESESI NO. 84 DS. KWASEN KEC. KE
251 SD NEGERI 01 KARYOMUKTI N MUDINI, A.Ma.Pd 195306181977012000 JL. RAYA KARYOMUKTI NO. 06 KEC. KESESI .. PEKALO
252 SD NEGERI 01 MULYOREJO N SUNDORO, A.Ma.Pd. 195106081977011000 JL. RAYA MULYOREJO KEC. KESESI
253 SD NEGERI 02 KESESI N CASMITO, S.Pd., M.Pd 196310221987021000 JL. RAYA KESESI TIMUR NO. 518 KEC. KESESI
254 SD NEGERI 01 PODOSARI N KARMIDI, S.Pd.I 196308091984051000 JL. RAYA PODOSARI NO. 05 KEC. KESESI
255 SD NEGERI 01 SIDOSARI N MOH. CAHYONO, S.Pd., M.Pd 196312071983041000 JL. RAYA SIDOSARI - KESESI KEC. KESESI
256 SD NEGERI 02 JAGUNG N H. RACHMANI, A.Ma.Pd. 195208031974021000 JL. DESA JAGUNG KEC. KESESI .
257 SD NEGERI 03 KESESI N SAERAN, A.Ma. 195403161978021000 JL. RAYA KESESI - KALIWADAS DS. KESESI KEC. KESESI
258 SD NEGERI 01 SRINAHAN N SUHARDJO, A.Ma.Pd. 195705031978021000 JL. RAYA SRINAHAN - KESESI DS. SRINAHAN KEC. KESES
259 SD NEGERI 01 WINDUROJO N FACHRODJI, S.Pd 196001211982011000 JL. DUKUH SERANG DS. WINDUROJO KEC. KESESI
260 SD NEGERI 01 KAIBAHAN N MURSID CONDRO, A.Ma.Pd. 195703101977011000 JL. RAYA KAIBAHAN NO. 3 KEC. KESESI
261 SD NEGERI KALIMADE N MOCH. MOHTAR, S.Pd.I 196308251983041000 JL. DESA KALIMADE KEC. KESESI .
262 SD NEGERI 01 LANGENSARI N ALOYSIUS MUDIYONO, S.Pd. 196003121982011000 JL. RAYA LANGENSARI - JAGUNG KEC. KESESI .. PEKA
263 SD NEGERI 01 PONOLAWEN N SUDRIYO, S.Pd. 196110071980121000 JL. RAYA PONOLAWEN NO. 274 KEC. KESESI
264 SD NEGERI WATUPAYUNG N NUR SUUD, S.Pd 195908271979111000 JL. DESA WATUPAYUNG KEC. KESESI
265 SD NEGERI KWIGARAN N RINOTO, S.Pd 196504191987021000 JL. RAYA KWIGARAN KEC. KESESI .
266 SD NEGERI WATUGAJAH N SLAMET WALUYO, A.Ma.Pd. 195302071975121000 JL. RAYA WATUGAJAH DS. WATUGAJAH KEC. KESESI
267 SD NEGERI 01 SIDOMULYO N DRAJAT SUDIYONO, S.Pd 196202101982011000 JL. DESA SIDOMULYO KEC. KESESI .
268 SD NEGERI KARANGREJO N SUPRIYONO, A.Ma.Pd. 195710041977011000 JL. RAYA KARANGREJO - KESESI KEC. KESESI .. PEKA
269 SD NEGERI BRONDONG N SUSANTO, A.Ma.Pd. 195407061975121000 JL. DESA BRONDONG KEC. KESESI
270 SD NEGERI 04 KESESI N ENDANG SUBEKTI, S.Pd.SD. 196203271983042000 JL. DUKUH SEMAMPIR DS. KESESI KEC. KESESI
271 SD NEGERI 02 SIDOMULYO N SUTIJOSO, A.Ma.Pd 195209121974011000 JL. RAYA KESESI - COMAL DS. SIDOMULYO KEC. KESESI
272 SD NEGERI 02 SUKOREJO N MUCHTAR, A.Ma.Pd. 195103181974021000 JL. DESA SUKOREJO KEC. KESESI
273 SD NEGERI 05 KESESI N Hj. DALMINAH, A.Ma.Pd. 195604021975122000 JL. RAYA KESESI TIMUR KEC. KESESI .
274 SD NEGERI 02 WINDUROJO N SUPRAPTO, S.Pd 196609051988061000 JL. DUKUH KUTHOWANGI DS. WINDUROJO KEC. KESESI
275 SD NEGERI 02 PODOSARI N PURWO WIDODO, A.Ma.Pd. 195902101979111000 JL. RAYA PODOSARI KEC. KESESI .
276 SD NEGERI 02 KWASEN N WARYONO, A.Ma.Pd 195303231977011000 JL. RAYA DESA KWASEN KEC. KESESI .
277 SD NEGERI 02 MULYOREJO N ROCHANI, A.Ma.Pd. 195411151977011000 JL. RAYA MULYOREJO KEC. KESESI .
278 SD NEGERI 02 SIDOSARI N Hj. SITI ASIFAH, A.Ma.Pd. 196008171980122000 JL. RAYA SIDOSARI - KESESI DS. SIDOSARI KEC. KESES
279 SD NEGERI 02 KRANDON N BUDI RAHARDJO, S.Pd 195806181979111000 JL. DESA KRANDON KEC. KESESI .
280 SD NEGERI 02 PONOLAWEN N MUDINI, A.Ma.Pd. 195306181977012000 JL. RAYA KESESI - SRAGI DS. PONOLAWEN KEC. KESESI
281 SD NEGERI 02 KAIBAHAN N SUWARDI, A.Ma.Pd 195308051975121000 JL. RAYA KAIBAHAN NO. 45 KEC. KESESI .. PEKALONG
282 SD NEGERI 02 KARYOMUKTI N DULAJIS, S.Pd. 196301291987021000 JL. DESA KARYOMUKTI KEC. KESESI .
283 SD NEGERI 02 PANTIREJO N HARTONO, S.Pd 196609241991031000 JL. DESA PANTIREJO KEC. KESESI .
284 SD NEGERI 02 LANGENSARI N RAMLAN HARYANTO, A.Ma.Pd. 196002011979111000 JL. RAYA LANGENSARI KEC. KESESI .
285 SD NEGERI 03 WINDUROJO N KHASAN BISRI, S.Pd. 196105101984051000 JL. RAYA KARANGMONCOL DS. WINDUROJO KEC. KESESI
286 SD NEGERI 04 WINDUROJO N TIRTO, S.Pd. 196111101984051000 JL. DUKUH LELES RT. I7 RW. 08 DS. WINDUROJO KEC. K
287 SD NEGERI 02 SRINAHAN N WIDODO, S.Pd. 196409231984051000 JL. DESA SRINAHAN KEC. KESESI .
288 SD NEGERI 01 BULAKPELEM N SLAMET BUDIYONO, A.Ma.Pd. 195504171975121000 JL. RAYA SRAGI - KESESI DS. BULAKPELEM KEC. SRAGI
289 SD NEGERI 02 BULAKPELEM N DUNAWI, S.Pd. 196502161986081000 JL. DESA BULAKPELEM KEC. SRAGI
290 SD NEGERI 01 BULAKSARI N DURAKHIM, A.Ma.Pd. 196001051980121000 JL. DESA BULAKSARI KEC. SRAGI
291 SD NEGERI 02 BULAKSARI N RUANTO, S.Pd. 196105211980121000 JL. DESA BULAKSARI KEC. SRAGI
292 SD NEGERI 01 GEBANGKEREP N SRI WINTARTI, S.Pd. 196704151988062000 JL. DUKUH KETAGIHAN DS. GEBANGKEREP KEC. SRAGI
293 SD NEGERI 02 GEBANGKEREP N WINDARTO, S.Pd. 197112081993031000 JL. RAYA SRAGI - BOJONG DS. GEBANGKEREP KEC. SRAGI
294 SD NEGERI 03 GEBANGKEREP N HADIARSO, S.Pd. 196509191986081000 JL. DESA GEBANGKEREP KEC. SRAGI
295 SD NEGERI 01 KALIJAMBE N CAHYADI, S.Pd. 196502081988061000 JL. RAYA SRAGI - KESESI DS. KALIJAMBE KEC. SRAGI
296 SD NEGERI 02 KALIJAMBE N TEGUH PURNOMO, S.Pd. 196601191990031000 JL. RAYA SRAGI - KESESI DS. KALIJAMBE KEC. SRAGI
297 SD NEGERI KEDUNGJARAN N PUJIATI, S.Pd. 196307031990032000 JL. RAYA SRAGI - BOJONG DS. KEDUNGJARAN KEC. SRAGI
298 SD NEGERI KETANON N ILYAS, S.Pd. 196309161986081000 JL. RAYA KETANONAGENG KEC. SRAGI
299 SD NEGERI 01 KLUNJUKAN N MUCHOLIL, A.Ma.Pd. 195108041974021000 JL. DESA KLUNJUKAN KEC. SRAGI
300 SD NEGERI 02 KLUNJUKAN N SUTARSO, A.Ma.Pd. 195311131974011000 JL. DESA KLUNJUKAN KEC. SRAGI
301 SD NEGERI 01 KRASAK N TARDJUNI, A.Ma.Pd. 195710141977011000 JL. RAYA KRASAKAGENG - SRAGI DS. KRASAKAGENG KEC.
302 SD NEGERI 02 KRASAK N RASDJANI UMAR, A.Ma.Pd. 195105041974021000 JL. DESA KRASAKAGENG KEC. SRAGI
303 SD NEGERI 01 MRICAN N CARSONO, S.Pd. 197010061997031000 JL. DESA MRICAN KEC. SRAGI
304 SD NEGERI 02 MRICAN N WARSONO, S.Pd. 196702181994011000 JL. RAYA MRICAN KEC. SRAGI
305 SD NEGERI PURWODADI N NURAINI, S.Pd. 196205041983041000 JL. RAYA PURWODADI KEC. SRAGI
306 SD NEGERI 01 PURWOREJO N MUHONO, A.Ma.Pd. 195501011975011000 JL. DESA PURWOREJO KEC. SRAGI
307 SD NEGERI 02 PURWOREJO N HARYOTO, A.Ma.Pd. 195412031974021000 JL. DESA PURWOREJO KEC. SRAGI
308 SD NEGERI 01 SIJERUK N SUTIKNO SLAMET, S.Pd 196410071984051000 JL. RAYA SIJERUK KEC. SRAGI
309 SD NEGERI 02 SIJERUK N YOSO, S.Pd. 196407311986081000 JL. RAYA SIJERUK - KRASAK DS. SIJERUK KEC. SRAGI
310 SD NEGERI 03 SIJERUK N KANANAH, S.Pd. 196610081990031000 JL. RAYA SIJERUK - KRASAK DS. SIJERUK KEC. SRAGI
311 SD NEGERI 01 SRAGI N MOKHAMAD HARDI, S.Pd.SD. 196508211986081000 JL. RAYA SRAGI - KESESI KEL. SRAGI KEC. SRAGI
312 SD NEGERI 02 SRAGI N NANA SUYANI, S.Pd. 196002191979112000 JL. RAYA SRAGI - PAIT NO. 145 KEL. SRAGI KEC. SRAG
313 SD NEGERI 03 SRAGI N MOKHAMAD HARDI, S.Pd.SD. 196508211986081000 JL. RAYA SRAGI KEL. SRAGI KEC. SRAGI
314 SD NEGERI 04 SRAGI N SUWARDOYO, S.Pd. 196202091983041000 JL. RAYA SRAGI - COMAL KEL. SRAGI KEC. SRAGI
315 SD NEGERI 05 SRAGI N KUSNOTO, S.Pd. 196004181979111000 JL. RAYA SRAGI - KESESI KEL. SRAGI KEC. SRAGI
316 SD NEGERI 01 SUMUBKIDUL N CUNDRIASIH, S.Pd. 196402131984052000 JL. DESA SUMUBKIDUL KEC. SRAGI
317 SD NEGERI 02 SUMUBKIDUL N KARTOYO, A.Ma.Pd. 195404071974021000 JL. DESA SUMUBKIDUL KEC. SRAGI
318 SD NEGERI 01 SUMUBLOR N WARBOLAH, S.Pd. 196506071988061000 JL. RAYA SUMUBLOR KEC. SRAGI
319 SD NEGERI 02 SUMUBLOR N SOECI UMARYANI, S.Pd. 196404091990032000 JL. DESA SUMUBLOR KEC. SRAGI
320 SD NEGERI 01 TEGALONTAR N WASI'UN, S.Pd. 196305111984051000 JL. DESA TEGALONTAR KEC. SRAGI
321 SD NEGERI 02 TEGALONTAR N TARJONO, S.Pd. 196501221986081000 JL. DESA TEGALONTAR KEC. SRAGI
322 SD NEGERI 03 TEGALONTAR N FX. SUHARDI, S.Pd. 196104211982011000 JL. DESA TEGALONTAR KEC. SRAGI
323 SD NEGERI 01 TEGALSURUH N RISMOYO, S.Pd. 196109211982011000 JL. DESA TEGALSURUH KEC. SRAGI
324 SD NEGERI 02 TEGALSURUH N YATIN PURWANTO, S.Pd. 196407281984051000 JL. RAYA TEGALSURUH KEC. SRAGI
325 MI MUHAMMADIYAH KEDUNGJARAN S JOKO PURWANTO, S.Pd.I. 198103072005011000 JL. RAYA KEDUNGJARAN KEC. SRAGI
326 SD NEGERI 01 WIRODITAN N AMRI PRAYITNO, S.Pd. 195212181975121000 JL. RAYA WIRODITAN NO. 45 DS. WIRODITAN KEC. BOJON
327 SD NEGERI 02 WIRODITAN N SUGIHARTINI, S.Pd 196112131980122000 JL. RAYA WIRODITAN NO. 45 DS. WIRODITAN KEC. BOJON
328 SD NEGERI KETITANGLOR N AMRI PRAYITNO, S.Pd. 195212181975121000 JL. RAYA KETITANGLOR NO. 95 DS. KETITANGLOR KEC. B
329 SD NEGERI KEMASAN N SATOTO, S.Pd. 195205081977011000 JL. RAYA KEMASAN DS. KEMASAN KEC. BOJONG
330 SD NEGERI 01 BABALANLOR N WASITO, S.Pd.I 195403201979121000 JL. KENANGA DS. BABALANLOR KEC. BOJONG
331 SD NEGERI 01 SUMURJOMBLANGBOGO N KUSTIATI, S.Pd. 195911021978022000 JL. RAYA SUMURJOMBLANGBOGO DS. SUMURJOMBLANGBOGO K
332 SD NEGERI 02 SUMURJOMBLANGBOGO N SRI SUYAMTI, S.Pd. 196201011982012000 JL. RAYA SUMURJOMBLANGBOGO DS. SUMURJOMBLANGBOGO K
333 SD NEGERI 01 LEGOKCLILE N KHAERUDIN, S.Pd.I 196011221982011000 JL. DESA LEGOKCLILE KEC. BOJONG
334 SD NEGERI 01 PANTIANOM N SUMARJONO, S.Pd. 196210021983041000 JL. RAYA PANTIANOM DS. PANTIANOM KEC. BOJONG
335 SD NEGERI BOJONGWETAN N KUNAEROH, A.Ma.Pd. 195311091974022000 JL. SEKAR ARUM NO. 265 DS. BOJONGWETAN KEC. BOJONG
336 SD NEGERI KETITANGKIDUL N SUTARNI, A.Ma.Pd. 195210291974012000 JL. RAYA KETITANGKIDUL DS. KETITANGKIDUL KEC. BOJO
337 SD NEGERI 01 WANGANDOWO N SLAMET, S.Pd.I 196205121982011000 JL. RAYA WANGANDOWO DS. WANGANDOWO KEC. BOJONG
338 SD NEGERI 01 BUKUR N KUSNANTI, S.Pd. 195902171978022000 JL. RAYA BUKUR DS. BUKUR KEC. BOJONG
339 SD NEGERI 01 RANDUMUKTIWAREN N WAFA'UDDIN, S.Pd. 195912141982011000 JL. RAYA RANDUMUKTIWAREN DS. RANDUMUKTIWAREN KEC.
340 SD NEGERI 01 KALIPANCUR N SUNOTO, S.Pd. 196306041984051000 JL. DESA KALIPANCUR KEC. BOJONG
341 SD NEGERI 01 DUWET N DARMINAH ANASTASIA, A.Ma.Pd. 195210251975122000 JL. SADEWA DS. DUWET KEC. BOJONG
342 SD NEGERI 01 JAJARWAYANG N SUGIYANTO, S.Pd. 196406081986081000 JL. PEDEK INDAH DS. JAJARWAYANG KEC. BOJONG
343 SD NEGERI KARANGSARI N AKHMAD ZAENAL ABIDIN, S.Pd. 196210151984051000 JL. KENANGA DS. KARANGSARI KEC. BOJONG
344 SD NEGERI BOJONGLOR N SUWANTO, A.Ma.Pd. 195711041977011000 JL. DESA BOJONGLOR KEC. BOJONG
345 SD NEGERI 01 SEMBUNGJAMBU N TARUNI, A.Ma. 195412121975122000 JL. DUKUH GRECEK DS. SEMBUNGJAMBU KEC. BOJONG
346 SD NEGERI REJOSARI N SUGIJONO, A.Ma.Pd. 195202191974011000 JL. MELATI NO. 13 DS. REJOSARI KEC. BOJONG
347 SD NEGERI 01 BOJONGMINGGIR N KARTAMAN, S.Pd. 195210131974021000 JL. RAYA BOJONG - SRAGI DS. BOJONGMINGGIR KEC. BOJ
348 SD NEGERI BABALANKIDUL N DANURI, A.Ma.Pd. 195508071977011000 GG. BALAI DESA DS. BABALANKIDUL KEC. BOJONG
349 SD NEGERI 02 KALIPANCUR N DJAHURI, A.Ma.Pd. 195706271978021000 JL. DESA KALIPANCUR KEC. BOJONG
350 SD NEGERI 01 MENJANGAN N YUNAEROH, S.Pd 196210011983042000 JL. DESA MENJANGAN KEC. BOJONG
351 SD NEGERI 02 BABALANLOR N WASITO, S.Pd.I. 195403201979121000 JL. KEPODANGAN DS. BABALANLOR KEC. BOJONG
352 SD NEGERI 02 RANDUMUKTIWAREN N SUWAEFI, S.Pd 196201011983041000 JL. RAYA RANDUMUKTIWAREN DS. RANDUMUKTIWAREN KEC.
353 SD NEGERI 02 SEMBUNGJAMBU N Hj. SUHARTI, A.Ma.Pd. 195202051974012000 JL. DESA SEMBUNGJAMBU KEC. BOJONG
354 SD NEGERI 02 WANGANDOWO N SRI HIDAYATI, S.Pd. 196005271979112000 JL. RAYA WANGANDOWO DS. WANGANDOWO KEC. BOJONG
355 SD NEGERI 02 BUKUR N DJAHURI, A.Ma.Pd. 195706271978021000 JL. DESA BUKUR KEC. BOJONG
356 SD NEGERI 02 DUWET N MARSINIYATI, A.Ma.Pd. 195205251974022000 GG. SADEWA DS. DUWET KEC. BOJONG
357 SD NEGERI 03 SUMURJOMBLANGBOGO N MINATI HIDAYAH, S.Pd. 195809221978022000 JL. RAYA SUMURJOMBLANGBOGO DS. SUMURJOMBLANGBOGO K
358 SD NEGERI 03 KALIPANCUR N CATUR, S.Pd 195902171980121000 JL. DESA KALIPANCUR KEC. BOJONG
359 SD NEGERI 02 PANTIANOM N SURAY MEILIANA, S.Pd 196405211984052000 JL. DESA PANTIANOM KEC. BOJONG
360 SD NEGERI 02 LEGOKCLILE N DIMYATI, S.Pd. 196204171983041000 JL. DESA LEGOKCLILE KEC. BOJONG
361 SD NEGERI 03 WANGANDOWO N EDHY BUDHYARTO, S.Pd. 195906201979111000 JL. SENDANG PALIHAN DS. WANGANDOWO KEC. BOJONG
362 SD NEGERI 03 RANDUMUKTIWAREN N SUDARTO, S.Pd 196412101985081000 JL. RAYA RANDUMUKTIWAREN DS. RANDUMUKTIWAREN KEC.
363 SD NEGERI 02 BOJONGMINGGIR N SRI MURNI RAHAYUNINGSIH, A.Ma.Pd. 195311081975012000 JL. RAYA BOJONGMINGGIR DS. BOJONGMINGGIR KEC. BOJO
364 SD NEGERI 02 JAJARWAYANG N SRI ROHAYATIN, S.Pd 196408081983042000 JL. DESA JAJARWAYANG KEC. BOJONG
365 SD NEGERI 02 MENJANGAN N TRI HARYANTI, S.Pd. 196212031983042000 JL. RAYA MENJANGAN DS. MENJANGAN KEC. BOJONG
366 MI SALAFIYAH KEMASAN S HADI ISMANTO, S.Pd.I. ---- JL. RAYA KEMASAN DS. KEMASAN KEC. BOJONG
367 MI SALAFIYAH MENJANGAN S CIPTO LEKSONO, S.Pd.I ---- JL. DESA MENJANGAN KEC. BOJONG
368 MI SALAFIYAH KETITANGKIDUL S KRISANTI ROHDIYANTI, S.Pd.I. ---- JL. KY MAHBUB DS. KETITANGKIDUL KEC. BOJONG
369 MI ISLAMIYAH WIRODITAN S NAJAKHI, S.Pd.I ---- JL. RAYA WIRODITAN DS. WIRODITAN KEC. BOJONG
370 MI SALAFIYAH ASY-SYA'BAN KARANGSARI S ABDUL GHOFUR, A.Ma. ---- JL. MASJID NO. 07 DS. KARANGSARI KEC. BOJONG
371 MI SALAFIYAH SEMBUNGJAMBU S HERRU SUSANTO, S.Pd.I ---- JL. SEROJA DS. SEMBUNGJAMBU KEC. BOJONG
372 SD NEGERI 01 ROWOKEMBU N NUR HUSNIYATI, S.Pd 196212131982012000 JL. KUTILANG DS. ROWOKEMBU KEC. WONOPRINGGO
373 SD NEGERI 01 WONOREJO N BAMBANG SUSANTO, S.Pd. 195802211977011000 JL. RAYA WONOREJO DS. WONOREJO KEC. WONOPRINGGO
374 SD NEGERI 02 WONOREJO N BUDHY LUKITO 195402091974011000 JL. RAYA WONOREJO DS. WONOREJO KEC. WONOPRINGGO
375 SD NEGERI 03 WONOREJO N AGUSTINA SAPARWATI, S.Pd.SD. 196008171980122000 JL. DESA WONOREJO KEC. WONOPRINGGO
376 SD NEGERI 01 PEGADENTENGAH N SITI MULYANI, S.Pd 196312071984052000 JL. DESA PEGADENTENGAH KEC. WONOPRINGGO
377 SD NEGERI 02 PEGADENTENGAH N KHORIDAH, S.Pd. 196508211991102000 JL. DESA PEGADENTENGAH KEC. WONOPRINGGO
378 SD NEGERI 01 LEGOKGUNUNG N MUNTHOHIR, S.Pd.I. 195805181979121000 JL. DESA LEGOKGUNUNG KEC. WONOPRINGGO
379 SD NEGERI 02 LEGOKGUNUNG N HARTOYO, A.Ma.Pd. 195301091974011000 JL. DESA LEGOKGUNUNG KEC. WONOPRINGGO
380 SD NEGERI 03 LEGOKGUNUNG N MUSYAYADAH, S.Pd. 196208181983042000 JL. DESA LEGOKGUNUNG KEC. WONOPRINGGO
381 SD NEGERI 04 LEGOKGUNUNG N SEHABUDIN, S.Pd. 196912141999031000 JL. DESA LEGOKGUNUNG KEC. WONOPRINGGO
382 SD NEGERI 01 SASTRODIRJAN N SITI NUR HASANAH, S.Pd.I 195905241979122000 JL. RAYA DUSUN WONOLOBO DS. SASTRODIRJAN KEC. WONO
383 SD NEGERI 02 SASTRODIRJAN N SUPARDI, A.Ma.Pd. 195107171979111000 JL. DESA SASTRODIRJAN KEC. WONOPRINGGO
384 SD NEGERI JETAKLENGKONG N SURTIATI, S.Pd.SD 195805171978022000 JL. RAYA JETAKLENGKONG DS. JETAKLENGKONG KEC. WONO
385 SD NEGERI SAMPIH N TRI LESTARI, S.Pd. 196704251988062000 JL. DESA SAMPIH KEC. WONOPRINGGO
386 SD NEGERI KWAGEAN N MUKARROMAH, S.Pd.I. 195703111982012000 JL. RASI DS. KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO
387 SD NEGERI 01 WONOPRINGGO N YUSNI ETIKAWATI, S.Pd. 196111291982012000 JL. MAWAR NO. 15 DS. WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO
388 SD NEGERI 02 WONOPRINGGO N YUSNI ETIKAWATI, S.Pd 196111291982012000 JL. MAWAR NO 16 DS. WONOPRINGGO KEC. WONOPRINGGO
389 SD NEGERI GETAS N MUGINI, A.Ma.Pd. 195204101977011000 JL. RAYA GETAS DS. GETAS KEC. WONOPRINGGO
390 SD NEGERI SUROBAYAN N BAMBANG SUSANTO, S.Pd 195802211977011000 JL. RAYA SUROBAYAN DS. SUROBAYAN KEC. WONOPRINGGO
391 SD NEGERI 01 GALANGPENGAMPON N EDY SANTOSO, S.Pd. 196305251983041000 JL. RAYA GALANGPENGAMPON DS. GALANGPENGAMPON KEC.
392 SD NEGERI 02 GALANGPENGAMPON N SUTAN SIDIQ, S.Ag. 195804081981041000 JL. RAYA GALANGPENGAMPON DS. GALANGPENGAMPON KEC.
393 SD NEGERI 01 JETAKKIDUL N RI SUMARNI, S.Pd. 197108051993032000 JL. BLOCON DS. JETAKKIDUL KEC. WONOPRINGGO
394 SD NEGERI 02 JETAKKIDUL N SUMIRAH 195109041974012000 JL. DESA JETAKKIDUL KEC. WONOPRINGGO
395 SD ISLAM JETAKKIDUL S ENDANG DWIGATI, A.Ma.Pd. ---- JL. DESA JETAKKIDUL KEC. WONOPRINGGO
396 SD ISLAM YMI WONOPRINGGO 01 S SISWANTO 195809171978031000 JL.DESA KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO
397 SD ISLAM YMI WONOPRINGGO 02 S NUR AZIZAH, S.Pd. ---- GG. MANYAR DS. KWAGEAN KEC. WONOPRINGGO
398 SD ISLAM GONDANG S AMINUDDIN AZIZ ---- KOMPLEK PENDIDIKAN YBWMM GONDANG DS. GONDANG KEC.
399 MI GONDANG S KHARIROH, S.Pd.I. 196902061991022000 KOMPLEK PENDIDIKAN YBWMM GONDANG DS. GONDANG KEC.
400 MI YMI WONOPRINGGO 01 S SITI MUNAROH, S.Pd.I. 196610131992032000 JL. SIMPANG TIGA SEDAYU DS. PEGADENTENGAH KEC. WON
401 MI YMI WONOPRINGGO 02 S KHAFIATUL ULUM, S.Ag. ---- JL. DESA SURABAYAN KEC. WONOPRINGGO
402 MI YMI WONOPRINGGO 03 S LILIK KHOLILAH, S.Pd.I ---- JL. DESA ROWOKEMBU NO. 275 KEC. WONOPRINGGO
403 MI YMI WONOPRINGGO 04 S NUR KHASANUDIN, A.Ma.Pd ---- JL. RAYA WONOPRINGGO DS. PEGADENTENGAH KEC. WONOPR
404 MI SALAFIYAH WONOREJO S ABD ROHMAN, S.Pd.I. 197009081991021000 JL. DESA WONOREJO KEC. WONOPRINGGO
405 MI IZZUL ISLAM JETAKKIDUL S ABDUL AZIZ, S.Pd.I ---- JL. RAYA JETAKKIDUL DS. JETAKKIDUL KEC. WONOPRINGG
406 MI ISLAMIYAH GALANGPENGAMPON S ABDUL MUKHIT, A.Ma. ---- JL. DUKUH GALANG WOLU DS. GALANGPENGAMPON KEC. WON
407 MI ISLAMIYAH LEGOKGUNUNG S DUROTUN NISA, S.Pd. ---- JL. DESA LEGOKGUNUNG KEC. WONOPRINGGO
408 MI YMI WONOPRINGGO 05 S MAENDI KUSTANTIYO, S.Pd.I ---- JL. DESA GETAS KEC. WONOPRINGGO
409 SD NEGERI 01 KEDUNGWUNI N AMAT SUGENG GIANTO, S.Pd. 196508171988061000 JL. RAYA SIDODADI NO. 79 KEL. KEDUNGWUNI TIMUR KEC
410 SD NEGERI 02 KEDUNGWUNI N AFIYAH, S.Pd.SD. 196007011980122000 JL. RAYA PAESAN NO. 38 KEL. KEDUNGWUNI BARAT KEC.
411 SD NEGERI 04 KEDUNGWUNI N HAZAIRIN, S.Pd. 195810241979111000 JL. CAPGAWEN KEL. KEDUNGWUNI BARAT KEC. KEDUNGWUNI
412 SD NEGERI 01 PODO N SUGI, A.Ma. 195110121974021000 JL. BALAI DESA PODO NO. 320 KEC. KEDUNGWUNI
413 SD NEGERI 01 LANGKAP N DJACHRUDIN, A.Ma.Pd. 195210101974011000 JL. RAYA LANGKAP KEC. KEDUNGWUNI
414 SD NEGERI BUGANGAN N SUNARSI, A.Ma. 195212161975012000 JL. RAYA BUGANGAN DS. BUGANGAN KEC. KEDUNGWUNI
415 SD NEGERI KWAYANGAN N SRI SULISTIANINGSIH, S.Pd. 196202071982012000 JL. RAYA PASANGAN NO. 110 DS. KWAYANGAN KEC. KEDUN
416 SD NEGERI TOSARAN N TARJATI, S.Pd. 195408101982012000 JL. DESA TOSARAN KEC. KEDUNGWUNI
417 SD NEGERI 01 PAKISPUTIH N WIYARSIH, S.Pd. 195512251977012000 JL. PASAR PAKISPUTIH NO. 161 KEC. KEDUNGWUNI
418 SD NEGERI 05 KEDUNGWUNI N MOHAMMAD SUTIKNO, S.Pd. 196301311982011000 JL. RAYA CAPGAWEN KEL. KEDUNGWUNI TIMUR KEC. KEDUN
419 SD NEGERI 02 PODO N ENDANG LISTYARSIH, S.Pd. 196006161979112000 JL. BALAI DESA PODO NO. 13 KEC. KEDUNGWUNI
420 SD NEGERI ROWOCACING N MUHAMMAD HUSEIN, S.Pd. 195903151983041000 JL. RAYA ROWOCACING NO. 44 KEC. KEDUNGWUNI
421 SD NEGERI KEDUNGPATANGEWU N TITI SUPENI, S.Pd. 196310221985082000 JL. DESA KEDUNGPATANGEWU KEC. KEDUNGWUNI
422 SD NEGERI TANGKIL KULON N SRI HADI SETYARINI, S.Pd. 196109111980122000 JL. RAYA TANGKIL KULON DS. TANGKIL KULON
423 SD NEGERI SALAKBROJO N MUHAMMAD ABDUH, S.Pd.SD. 196207121982011000 JL. DESA SALAKBROJO KEC. KEDUNGWUNI
424 SD NEGERI 02 PAKISPUTIH N KASIHATIN SUBEKTI, S.Pd. 195301041974012000 JL. RAYA PAKISPUTIH KEC. KEDUNGWUNI
425 SD NEGERI 06 KEDUNGWUNI N YULI WIDIASTUTI P, S.Pd. 196307231982012000 JL. RAYA CAPGAWEN NO. KEL. KEDUNGWUNI TIMUR KEC. K
426 SD NEGERI AMBOKEMBANG N SOLIKHIN, S.Pd.I. 195907151982011000 JL. DESA AMBOKEMABANG GG. 9 KEC. KEDUNGWUNI
427 SD NEGERI 03 PODO N NUR CHASANAH, S.Pd. 196201091982012000 JL. RAYA BALAI DESA PODO NO. 11 KEC. KEDUNGWUNI
428 SD NEGERI RENGAS N MURSIDO, S.Pd. 195912151982011000 JL. DESA RENGAS NO. 229 KEC. KEDUNGWUNI
429 SD NEGERI 03 KEDUNGWUNI N BARIROH, S.Pd. 196606131988062000 GG. BERINGIN I NO. 23 GEMBONG KEL. KEDUNGWUNI BARA
430 SD NEGERI 07 KEDUNGWUNI N NGADIYANTO, S.Pd. 196209261985081000 JL. MADUKARAN KEL. KEDUNGWUNI BARAT KEC. KEDUNGWUN
431 SD NEGERI KARANGDOWO N REBO SUGIYANTO, S.Pd. 196202101982011000 JL. KEMOREN NO. 42 RT.14 RW.05 DS. KARANGDOWO KEC.
432 SD NEGERI TANGKIL TENGAH N BUDI WINARTA, S.Pd. 196405291986081000 JL. RAYA TANGKIL TENGAH NO. 2004 KEC. KEDUNGWUNI
433 SD NEGERI PEKAJANGAN N WAHMAT, S.Pd. 196304111984051000 JL. KEL. PEKAJANGAN GG. 4 KEC. KEDUNGWUNI
434 SD NEGERI 02 LANGKAP N CANDRA, S.Pd. 196308131986081000 JL. RAYA LANGKAP KEC. KEDUNGWUNI
435 SD NEGERI PAJOMBLANGAN N LAILATUL HIJRIYAH, S.Pd. 196604221988062000 JL. BALAI DESA PAJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI
436 SD NEGERI PROTO N INAH, S.Pd. 197008141993032000 JL. RAYA PROTO DS. PROTO KEC. KEDUNGWUNI
437 SD NEGERI 08 KEDUNGWUNI N RIHADI, S.Pd. 196205141982011000 JL. RAYA BEBEKAN NO. 83 KEL. KEDUNGWUNI BARAT KEC.
438 SD MUHAMMADIYAH 1 PEKAJANGAN S SODIKIN, A.Ma.Pd. 195710271980121000 JL. KEL. PEKAJANGAN GG. 18 NO. 53 KEC. KEDUNGWUNI
439 SD MUHAMMADIYAH 2 PEKAJANGAN S ROKHMAN, A.Ma. 195806041979121000 JL. DESA AMBOKEMBANG GG. 13 KEC. KEDUNGWUNI
440 SD MUHAMMADIYAH 3 PEKAJANGAN S NASROFI AG., A.Ma.Pd. ---- JL. KEL. PEKAJANGAN GG. 15 KEC. KEDUNGWUNI
441 SD MUHAMMADIYAH 4 PEKAJANGAN S MOH. NATSIR, S.Pd. 196402081994031000 JL. DESA AMBOKEMBANG GG. 13 KEC. KEDUNGWUNI
442 SD MUHAMMADIYAH 5 PEKAJANGAN S MOCH RONI 195606161978041000 JL. KEL. PEKAJANGAN GG. 15 NO. 40 KEC. KEDUNGWUNI
443 SD MUHAMMADIYAH PAESAN S ABDUL BASIT AMIN, S.Pd.I. ---- JL. KENANGA NO. 4 PAESAN KEL. KEDUNGWUNI BARAT KE
444 SD MUHAMMADIYAH AMBOKEMBANG S Drs. SUHANDI ---- JL. DESA AMBOKEMBANG GG. IX NO. 21 KEC. KEDUNGWUNI
445 SD MUHAMMADIYAH TANGKIL TENGAH S ABROR ---- JL. RAYA TANGKIL TENGAH KEC. KEDUNGWUNI
446 MI NEGERI KEDUNGWUNI N Drs. MUSLIMIN 196603151994031000 JL. CAPGAWEN NO. 109 KOMPLEKS ISLAMIC CENTRE KEL.
447 MI WALISONGO PAESAN 01 S SRI HARTATI, S.Ag. 197103202007012000 JL. PAESAN TENGAH KEL. KEDUNGWUNI BARAT KEC. KEDUN
448 MI WALISONGO PAESAN 02 S MUSTAFIDAH, S.Ag. ---- JL. PAESAN TENGAH KEL. KEDUNGWUNI BARAT
449 MI WALISONGO KARANGDOWO 01 S IMAM SYAMSUDIN ---- JL. JEMBATAN LENGKUNG DS. KARANGDOWO KEC. KEDUNGWU
450 MI WALISONGO KARANGDOWO 02 S SAKDIYAH, S.Pd. 196501101987032000 JL. BALAI DESA KARANGDOWO KEC. KEDUNGWUNI
451 MI WALISONGO BUGANGAN S MOH. MUZANI, A.Ma. 197604282007101000 JL. SINGOBONGSO NO. 334 DS. BUGANGAN KEC. KEDUNGWU
452 MI WALISONGO TANGKIL TENGAH S JAMILAH ---- JL. DESA TANGKIL TENGAH KEC. KEDUNGWUNI
453 MI WALISONGO KRANJI 01 S MOH. HADI DININA ---- JL. DESA KRANJI GG. MASJID KEL. KEDUNGWUNI TIMUR K
454 MI WALISONGO KRANJI 02 S Drs. A. SIRDAN ---- JL. RAYA KRANJI KEL. KEDUNGWUNI TIMUR KEC. KEDUNGW
455 MI WALISONGO AMBOKEMBANG 01 S MOH. KHUZAINI, S.Pd.I. 196406212000031000 JL. DESA AMBOKEMBANG GG. 3 KEC. KEDUNGWUNI
456 MI WALISONGO PEKAJANGAN S MOH. ISMAWAN, S.Ag. 197210122007011000 JL. KEL. PEKAJANGAN GG. 19 KEC. KEDUNGWUNI
457 MI WALISONGO KWAYANGAN S M. ALI MALIKI, S.Pd.I. ---- JL. MASJID JAMI' MUJAHIDIN DS. KWAYAGAN KEC. KEDUN
458 MI WALISONGO PAJOMBLANGAN 01 S H. RIDHWAN, B.A. ---- JL. MASJID DESA PAJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI
459 MI WALISONGO KEBARAN TOSARAN S DURIPAH, S.Pd.I. 196903051991032000 JL. DUKUH KEBARAN DS. TOSARAN KEC. KEDUNGWUNI
460 MI SALAFIYAH SYAFI'IYYAH PROTO 01 S EDI RAHARJO, S.Ag. 197401292007101000 JL. DESA PROTO NO. 111 RT. 02/01 KEC. KEDUNGWUNI
461 MI SALAFIYAH SYAFI'IYYAH PROTO 02 S RUSTAM BAIHAQI, S.Ag. 197205212007011000 JL. MASJID JAMI' PROTO KEC. KEDUNGWUNI
462 MI WALISONGO SALAKBROJO S Hj. FADLILAH, A.Ma. ---- JL. UTAMA BRAJAN RT. 05/02 NO. 28 DS. SALAKBROJO
463 MI WALISONGO PAJOMBLANGAN 02 S CHUSAINI ---- JL. MASJID JAMI' PAJOMBLANGAN KEC. KEDUNGWUNI
464 MI WALISONGO AMBOKEMBANG 02 S FATKHUDIN, A.Ma. 196512091994031000 JL. DESA AMBOKEMBANG GG. 17 KEC. KEDUNGWUNI
465 SD NEGERI 01 KERTIJAYAN N TITIK NURKUSDIYATI, A.Ma.Pd. 195305011974022000 JL. RAYA KERTIJAYAN NO. 739 KEC. BUARAN
466 SD NEGERI PAWEDEN N IMRON HADY, S.Pd.SD 195701111978021000 JL. DESA PAWEDEN KEC. BUARAN
467 SD NEGERI 01 WATUSALAM N SRI MUJIATI, A.Ma.Pd. 195311291975122000 JL. RAYA WATUSALAM NO. 303 KEC. BUARAN
468 SD NEGERI 01 SIMBANG KULON N SITI KHODIJAH, S.Pd. 196412021986092000 JL. TANJUNG PRAMUKA GG. 5 DS. SIMBANG KULON
469 SD NEGERI COPRAYAN N Rr. E P YUSWANINGSIH, S.Pd. 195706021975122000 JL. RAYA COPRAYAN DS. COPRAYAN KEC. BUARAN
470 SD NEGERI 03 KERTIJAYAN N Hj. NUR CHASANAH, S.Pd.I 195903131982012000 JL. DESA KERTIJAYAN GG. 3 NO. 42 KEC. BUARAN
471 SD NEGERI WONOYOSO N SUGIYATI, S.Pd 195505271980122000 JL. RAYA WONOYOSO GG. V N0. 370 KEC. BUARAN
472 SD NEGERI PAKUMBULAN N MARDI, A.Ma.Pd. 195212041975011000 JL. KLEKOR WETAN DS. PAKUMBULAN KEC. BUARAN
473 SD NEGERI SIMBANG WETAN N MOHAMAD SAID, A.Ma.Pd. 195111111974021000 JL. TANJUNG PRAMUKA DS. SIMBANG WETAN KEC. BUARAN
474 SD NEGERI 02 WATUSALAM N Hj. NUR KHAIMIMAH, S.Pd. 195711151982012000 JL. LAPANGAN GG. VI DS. WATUSALAM KEC. BUARAN
475 SD NEGERI SAPUGARUT N KHUDLORI, S.Pd 196205121982011000 JL. KEL. SAPUGARUT KEC. BUARAN
476 SD NEGERI BLIGO N KHUDLORI, S.Pd. 196205121982011000 GG. PASAR DS. BLIGO KEC. BUARAN
477 SD ISLAM SIMBANG WETAN S ANDY BAKHTIYAR, S.E. ---- JL. DESA SIMBANG WETAN GG. VII KEC. BUARAN
478 SD MUHAMMADIYAH BLIGO 01 S MUFID ILYAS, B.A. ---- JL. DESA SAPUGARUT GG. 7 KEC. BUARAN
479 MI SALAFIYAH BLIGO S H. MUDLOR, A.Ma. ---- JL. RAYA PASAR BLIGO DS. BLIGO KEC. BUARAN
480 MI SALAFIYAH SAPUGARUT S SHOLICHIN ---- JL. DESA SAPUGARUT GG. 13 KEC. BUARAN
481 MI SALAFIYAH WONOYOSO 01 S M. KHUSILA ---- JL. DESA WONOYOSO GG. 1 NO. 35 KEC. BUARAN
482 MI SALAFIYAH WONOYOSO 02 S FATKHUNNUR 197602232007101000 JL. DESA WONOYOSO GG. 1 NO. 35 KEC. BUARAN
483 MI SALAFIYAH SIMBANG KULON 01 S H. KHAMDI YUSUF ---- JL. KH. ABDUL HADI NO. 410 DS. SIMBANG KULON KEC.
484 MI SALAFIYAH SIMBANG KULON 02 S SAIFUDDIN, S.Pd.I. ---- JL. KH. ABDUL HADI NO. 410 DS. SIMBANG KULON KEC.
485 MI SALAFIYAH KERTIJAYAN S MAHFUDL SIDIQ, A.Ma. 197208202007011000 JL. KERTIJAYAN II/03 RT.06 RW.02 KEC. BUARAN
486 MI ISLAMIYAH SIMBANG WETAN S MAKHFUD BASARI, S.Pd.I. 196810152006041000 JL. DESA SIMBANG WETAN GG. 7 KEC. BUARAN
487 MI SALAFIYAH PAKUMBULAN S IDHAM KHOLID, S.Pd.I ---- JL. DESA PAKUMBULAN NO. 221A KEC. BUARAN
488 MI ISLAMIYAH PAWEDEN S BAMBANG ISMAWANTO ---- JL. DESA PAWEDEN, KEC. BUARAN
489 MI MUHAMMADIYAH PAKUMBULAN S ROMSAH, A.Ma. 197110132007012000 JL. DUKUH KALIGAWE DS. PAKUMBULAN KEC. BUARAN
490 SD NEGERI MULYOREJO N SUMARNO, A.Ma.Pd. 195204241974011000 JL. H. ISMAIL DS. MULYOREJO KEC. TIRTO
491 SD NEGERI KRANDING N Hj. SRI SUHESTI, A.Ma.Pd. 195311151974022000 JL. DESA JERUKSARI NO. 80 KEC. TIRTO
492 SD NEGERI SIDOREJO N MUZAROFAH, S.Pd.SD. 196608081988062000 JL. RAYA SIDOREJO KEC. TIRTO
493 SD NEGERI KARANGANYAR N SRI RIYANI, S.Pd. 196207071982012000 JL. RAYA KARANGANYAR KEC. TIRTO
494 SD NEGERI PANDANARUM N WIDADA MULYANA, S.Pd.I 195808031983041000 JL. DESA PANDANARUM KEC. TIRTO
495 SD NEGERI 01 DADIREJO N WALUN, S.Pd. 197004181993031000 JL. RAYA DADIREJO - PACAR DS. DADIREJO KEC. TIRTO
496 SD NEGERI 01 SILIREJO N WALUN, S.Pd. 197004181993031000 JL. DESA SILIREJO KEC. TIRTO
497 SD NEGERI 02 DADIREJO N PAIMIN, S.Pd. 196210141983041000 JL. WIROTO GG. 2 DS. DADIREJO KEC. TIRTO
498 SD NEGERI TEGALDOWO N DANASUP, A.Ma.Pd. 195103021974021000 JL. SIDO MAKMUR DS. TEGALDOWO KEC. TIRTO
499 SD NEGERI PACAR N IRIANTININGSIH, S.Pd. 195504191975012000 JL. RAYA PACAR NO. 196 KEC. TIRTO
500 SD NEGERI CURUG N PURNOMO, S.Pd. 196102241980121000 JL. TERATAI DS. CURUG KEC. TIRTO
501 SD NEGERI SAMBOREJO N YASKUR, S.Pd.I. 195403021978021000 JL. KH. AHMAD DAHLAN DS. SAMBOREJO KEC. TIRTO
502 SD NEGERI PUCUNG N SALMAH SAIDAH, S.Pd.I. 196402261984052000 JL. KH. ABDUL WAHAB DS. PUCUNG KEC. TIRTO
503 SD NEGERI NGALIAN N EKO SUDARMADJI, S.Pd. 196106231982011000 JL. RAYA NGALIAN DS. NGALIAN KEC. TIRTO
504 SD NEGERI KARANGJOMPO N AMAT KHUZALI, S.Pd. 195806221980121000 JL. SEJAHTERA NO. 1 KARANGJOMPO KEC.TIRTO
505 SD NEGERI 03 DADIREJO N SUTOPO, S.Pd. 196305111983041000 JL. DADIREJO TIMUR NO. 69 DS. DADIREJO KEC. TIRTO
506 SD NEGERI 02 SILIREJO N SUROTO, S.Pd. 196006281982011000 JL. RAYA SILIREJO DESA SILIREJO KEC. TIRTO
507 SD NEGERI JERUKSARI N MUDJAROCHMI, S.H., SPd. 195208271980122000 JL. DESA JERUKSARI KEC. TIRTO
508 SD NEGERI 04 DADIREJO N UMAR FARUQI, S.Pd.SD. 196303121983041000 JL. WIROTO GG. 205 DS. DADIREJO KEC. TIRTO .. PK
509 SD MUHAMMADIYAH 01 WULED S RISDIANI, S.Ag. ---- JL. RAYA WULED KEC. TIRTO
510 SD MUHAMMADIYAH 02 WULED S TASURUN ---- JL. RAYA WULED NO. 163 B DS. WULED KEC. TIRTO
511 MI SALAFIYAH NGALIAN S AHMAD SLAMET ---- JL. DESA NGALIAN GG. 6 KEC. TIRTO
512 MI SALAFIYAH PUCUNG S MUSTAJAB, A.Ma. ---- JL. MASJID AT-TAFAKUR DS. PUCUNG KEC. TIRTO
513 MI SALAFIYAH TANJUNG S SITI SAMSIYAH, S.Pd.I. 197012031991022000 JL. DESA TANJUNG GG. 2 KEC. TIRTO
514 MI SALAFIYAH KARANGANYAR 01 S ABDUL AZIZ, S.Pd.I ---- JL. DESA KARANGANYAR GG. 10 KEC. TIRTO
515 MI SALAFIYAH KARANGANYAR 02 S FATHURROHMAN ---- JL. DESA KARANGANYAR GG. 10 KEC. TIRTO
516 MI SALAFIYAH SAMBOREJO 01 S M. ICHSANUDIN, S.Pd.I. ---- JL. KH. DJAUHAR NO. 04 DS. SAMBOREJO KEC. TIRTO
517 MI SALAFIYAH SAMBOREJO 02 S SOFIYUDIN ARIF, S.Pd.I. 198002212007101000 JL. KH. DJAUHAR NO. 03 DS. SAMBOREJO KEC. TIRTO
518 MI SALAFIYAH JERUKSARI S AHMAD HUSEN, S.Ag. 197008202007011000 JL. RAYA JERUKSARI NO. 389 GG. MASJID RT. 4/II KEC
519 MI SALAFIYAH SIDOREJO S SUMAIRI ---- JL. RAYA SIDOREJO KEC. TIRTO
520 MI SALAFIYAH PACAR S SOLEKHAH, S.pd.I ---- JL. KH. ABDURRAHMAN NO. 01 DS. PACAR KEC. TIRTO
521 MI SALAFIYAH PANDANARUM S HASIM, S.Pd.I. 196504091991031000 JL. KEPUH 11 DS. PANDANARUM KEC. TIRTO
522 MI SALAFIYAH DADIREJO S ENDI SUWANDI, S.Pd.I. ---- JL.DADIREJO TIMUR GG. 6 DS. DADIREJO KEC. TIRTO
523 MI SALAFIYAH SILIREJO S SOBIRIN, S.Pd.I. ---- JL. MASJID DS. SILIREJO KEC. TIRTO
524 MI SALAFIYAH WULED S MOHAMMAD HAMZAH, S.Pd.I. 197606262005011000 JL. DESA WULED GG. 3 KEC. TIRTO
525 MI SALAFIYAH KARANGJOMPO S ELY NUR ABIDAH, S.Pd.I. 197102051993032000 JL. H. NAWAWI NO. 1 DS. KARANGJOMPO KEC. TIRTO
526 SD NEGERI 01 KEPATIHAN N RIDWAN, S.Pd 196210291983041000 JL. LAKS. YOS SUDARSO 229 KEL. KEPATIHAN KEC. WIRA
527 SD NEGERI 02 KEPATIHAN N RIDWAN, S.Pd 196210291983041000 JL. LAKS. YOS SUDARSO 229 KEL. KEPATIHAN KEC. WIRA
528 SD NEGERI KAUMAN N TURYONO, S.Pd 196307311984051000 JL. PENDIDIKAN NO. 330A DS. KAUMAN KEC WIRADESA
529 SD NEGERI 01 PEKUNCEN N SRI HARTINI, S.Pd. 196311011983042000 JL. JEND. AHMAD YANI NO. 401 KEL. PEKUNCEN KEC. WI
530 SD NEGERI 01 BONDANSARI N KARNITI, S.Pd 196808081994032000 JL. DESA BONDANSARI KEC WIRADESA
531 SD NEGERI KAMPIL N UMI CHASANAH 195307171974022000 JL. MAYJEN SOETOYO NO. 372 DS. KAMPIL KEC WIRADESA
532 SD NEGERI WARU KIDUL N SUGIJATI 195108201974012000 JL. RAYA WARU KIDUL NO. 40 DS. WARU KIDUL KEC WIRA
533 SD NEGERI 01 WIRADESA N MUNAJI, S.Pd. 196303131985081000 JL. RAYA WIRADESA - KAJEN DS. WIRADESA KEC. WIRADE
534 SD NEGERI 01 PETUKANGAN N TJASONO, S.Pd.I. 195505081982011000 JL. RAYA PETUKANGAN KEC. WIRADESA
535 SD NEGERI DELEGTUKANG N DYAH RETNOWATI, S.Pd. 196306281982012000 JL. DESA DELEGTUKANG KEC. WIRADESA
536 SD NEGERI KARANGJATI N WAHYONO, S.Pd. 195410081984051000 JL. DESA KARANGJATI KEC. WIRADESA
537 SD NEGERI 01 GUMAWANG N A. GHOFUR, S.Pd. 196211091983041000 JL. MAYJEND. SUTOYO GG. 12 DS. GUMAWANG KEC. WIRAD
538 SD NEGERI 02 WIRADESA N SUNARTO, S.Pd. 196306091986081000 JL. DESA WIRADESA KEC. WIRADESA
539 SD NEGERI KADIPATEN N BOWO SUSETYO, S.Pd. 196201061982011000 JL. DESA KADIPATEN KEC. WIRADESA
540 SD NEGERI KEMPLONG N TURYONO, S.Pd. 196307311984051000 JL. KH. HASYIM ASHARI DS. KEMPLONG KEC. WIRADESA
541 SD NEGERI 01 MAYANGAN N WIDADA, S.Pd. 196003101980121000 JL. PATTIMURA KEL. MAYANGAN KEC. WIRADESA
542 SD NEGERI 02 PEKUNCEN N SRI HARYANTI, S.Pd., M.Si. 196106131982012000 JL. AHMAD YANI NO. 402 KEL. PEKUNCEN KEC. WIRADESA
543 SD NEGERI WARU LOR N RANU SUBROTO, S.Pd. 196408241986081000 JL. RAYA WARU LOR NO. 59 KEC. WIRADESA
544 SD NEGERI 02 BONDANSARI N SUCIPTO, S.Pd. 195909021979111000 JL.DESA BONDANSARI KEC. WIRADESA
545 SD NEGERI 02 GUMAWANG N Hj. TURAH UTAMI, S.Pd 195512291975122000 JL. WIROTO DS. GUMAWANG KEC. WIRADESA
546 SD NEGERI BENER N NURNIATI 195106271977012000 JL. CENDERAWASIH KEL. BENER KEC. WIRADESA
547 SD NEGERI 03 BONDANSARI N MIFTAKHURRIDLO, S.Pd. 196105261985081000 JL. DESA BONDANSARI KEC. WIRADESA
548 SD NEGERI 03 WIRADESA N SUPRIYADI, S.Pd. 196102101983041000 JL. SECUMPLENG DS. WIRADESA KEC. WIRADESA
549 SD NEGERI 02 MAYANGAN N AGUS HERWITO, S.Pd. 196008261980121000 JL. PATIMURA KEL. MAYANGAN KEC. WIRADESA
550 SD NEGERI 02 PETUKANGAN N SUMIRAH, S.Pd. 195603111977012000 JL. RAYA PETUKANGAN KEC. WIRADESA
551 SLB NEGERI WIRADESA S NURHADI, S.Pd. 195605041983041000 JL. DUKUH MRICAN KEL. KEPATIHAN KEC. WIRADESA
552 SD MUHAMMADIYAH 01 PENCONGAN S WARYO, A.Ma.Pd. 196502221993011000 JL. AHMAD YANI NO. 69 KEL. BENER KEC. WIRADESA
553 MI MUHAMMADIYAH KAUMAN S DJOKO SUSILO, S.P. ---- JL. DESA KAUMAN KEC. WIRADESA
554 MI SALAFIYAH KAUMAN S MOH. ZAINUL ARIFIN, S.Pd.I. 196705081991021000 JL. PENDIDIKAN DS. KAUMAN KEC. WIRADESA
555 MI MUHAMMADIYAH DELEGTUKANG S SANGADI, A.Md. 195410031980031000 JL. RAYA DELEGTUKANG GG. 1 KEC. WIRADESA
556 MI SALAFIYAH KADIPATEN S NOR HAMID HADI, S.Pd.I. ---- JL. FLAMBOYAN DS. KADIPATEN KEC. WIRADESA
557 MI SALAFIYAH WARU LOR S H. M. SUHODO, S.Pd.I 195206181967121000 JL. RAYA WARULOR NO. 15 DS. WARU LOR KEC. WIRADESA
558 MI SALAFIYAH MANBAUL HUDA GUMAWANG S IRFAN, S.Pd.I. ---- JL. MAYJEND. SUTOYO S DS. GUMAWANG KEC. WIRADESA
559 SD NEGERI 01 KEBONSARI N NURIYAH, S.Pd. 195910251979112000 JL. RAYA KEBONSARI KEC. KARANGDADAP
560 SD NEGERI KARANGDADAP N PRAYITNO, S.Pd. 195902191980121000 JL. RAYA KARANGDADAP KEC. KARANGDADAP
561 SD NEGERI 01 KEBONROWOPUCANG N CHALIRIYANTO, A.Ma.Pd. 195211211975121000 JL. DESA KEBONROWOPUCANG KEC. KARANGDADAP
562 SD NEGERI LOGANDENG N A. EFFENDI SUKASNO, S.Pd. 195808281979111000 JL. DESA LOGANDENG KEC. KARANGDADAP
563 SD NEGERI PAGUMENGANMAS N RODHI, S.Pd. 196508081986081000 JL. RAYA PAGUMENGANMAS KEC. KARANGDADAP
564 SD NEGERI JREBENGKEMBANG N SUMEDI, A.Ma.Pd. 195210221977011000 JL. RAYA JREBENGKEMBANG NO. 138 KEC. KARANGDADAP
565 SD NEGERI 02 KEBONSARI N H. JOHAN, S.Ag. 196107011982011000 JL. LAPANGAN DS. KEBONSARI KEC. KARANGDADAP
566 SD NEGERI KEDUNGKEBO N BISRI, S.Ag. 196011151982011000 JL. RAYA KEDUNGKEBO NO. 4 KEC. KARANGDADAP
567 SD NEGERI 02 KEBONROWOPUCANG N LESTIYANI, S.Pd. 196212071982012000 JL. DESA KEBONROWOPUCANG KEC. KARANGDADAP
568 SD NEGERI PEGANDON N SUMARDINI, A.Ma.Pd. 195605111977012000 JL. DESA PEGANDON KEC. KARANGDADAP
569 SD NEGERI KALIGAWE N H. SAIDI, S.Pd. 196609101989031000 JL. RAYA KALIGAWE KEC. KARANGDADAP
570 SD NEGERI KALILEMBU N Drs. RAHMAT TAUFIQ 196202201980121000 JL. RAYA KALILEMBU KEC. KARANGDADAP
571 SD NEGERI PANGKAH N UMI SANGADAH, A.Ma.Pd. 195303151975012000 JL. DESA PANGKAH KEC. KARANGDADAP
572 SD MUHAMMADIYAH PANGKAH S M. CHOFIF ---- JL. DUKUH SLIBAN DS. PANGKAH KEC. KARANGDADAP
573 MI SALAFIYAH KARANGDADAP S KUSEN, S.Pd.I. 196311072000031000 JL. RAYA KARANGDADAP KEC. KARANGDADAP
574 MI WALISONGO LOGANDENG S KHAMIDAH, S.Pd.I. ---- JL. DESA LOGANDENG KEC. KARANGDADAP
575 MI WALISONGO KEBONROWOPUCANG S SYARIF HIDAYATULLAH, S.Pd.I. 198410152005011000 JL. DESA KEBONROWOPUCANG KEC. KARANGDADAP
576 MI BUSTANUL IMAN PEGANDON S SUBKHI, S.Pd.I 197304282007101000 JL. DESA PEGANDON KEC. KARANGDADAP
577 SD NEGERI 01 ROWOYOSO N SUDIYATUN, A.Ma.Pd. 195512231975122000 JL. DESA ROWOYOSO KEC. WONOKERTO
578 SD NEGERI 01 BEBEL N SUGENG, S.Ag. 196009071982011000 JL. LAKS. YOS SUDARSO DS. BEBEL KEC. WONOKERTO
579 SD NEGERI 01 WONOKERTO KULON N SESULIH MULYANTO, S.IP. 195610111977011000 JL. RAYA WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO
580 SD NEGERI 01 WONOKERTO WETAN N SUPANTA, S.Pd. 196103121982011000 JL. KALASAN DS. WONOKERTO WETAN KEC. WONOKERTO
581 SD NEGERI PESANGGRAHAN N ROKHMIYATUN, A.Ma.Pd. 195502141975122000 JL. DUKU DS. PESANGGRAHAN KEC. WONOKERTO
582 SD NEGERI 01 SIJAMBE N Drs. TOBRONI 196211111983041000 JL. PATIMURA DS. SIJAMBE KEC. WONOKERTO
583 SD NEGERI 01 PECAKARAN N SUMADI, S.IP 195810101982021000 JL. DESA PECAKARAN KEC. WONOKERTO
584 SD NEGERI 01 API - API N KAMIJAN, S.Pd. 196204291984051000 JL. PATTIMURA DS. API - API KEC. WONOKERTO
585 SD NEGERI 01 WERDI N Hj. MUNINGSIH, S.Pd. 195802041977012000 JL. RAYA WERDI NO. 21A DS. WERDI KEC. WONOKERTO
586 SD NEGERI SEMUT N MASKANAH, A.Ma.Pd. 195404051974012000 JL. LAMPIS DS. SEMUT KEC. WONOKERTO
587 SD NEGERI TRATEBANG N JOKO SUROSO, A.Ma.Pd. 196201041982011000 JL. DESA TRATEBANG KEC. WONOKERTO
588 SD NEGERI 02 WONOKERTO KULON N SLAMET, S.I.P., M.Si. 196204121982011000 KOMPLEK PERUMAHAN NELAYAN DS. WONOKERTO KULON KEC
589 SD NEGERI 02 BEBEL N RASMADI, S.I.P., S.Pd. 196103021984051000 JL. LAKS. YOS SUDARSO DS. BEBEL KEC. WONOKERTO
590 SD NEGERI 02 SIJAMBE N SUGINO, S.I.P. 195903151979111000 JL. BALAI DESA SIJAMBE KEC. WONOKERTO
591 SD NEGERI 02 ROWOYOSO N MURDININGRUM, S.Pd. 195306141978022000 JL. DESA ROWOYOSO KEC. WONOKERTO
592 SD NEGERI 02 WONOKERTO WETAN N SUJARWANTO, S.Pd. 196011041982011000 JL. SUKARNO HATTA DS. WONOKERTO WETAN KEC. WONOKER
593 SD NEGERI 02 API - API N H. NOOR ROSYID, S.Pd 196209101982011000 JL. BALAI DESA API-API KEC. WONOKERTO
594 SD NEGERI 03 WONOKERTO KULON N AM. PUDYASTUTI, A.Ma.Pd. 195209131975012000 JL. RAYA WONOKERTO NO.16 DS. WONOKERTO KULON KEC.
595 SD NEGERI 02 WERDI N WIJI, S.Pd. 196112081982011000 JL. DESA WERDI KEC. WONOKERTO
596 SD NEGERI 03 ROWOYOSO N AKHMAD JARI, S.Pd. 196303051986081000 JL. DUKUH BUNTEK DS. ROWOYOSO KEC. WONOKERTO
597 SD NEGERI 02 PECAKARAN N SUMADI, S.I.P. 195810101982021000 JL. TPI JAMBEAN DS. PECAKARAN KEC. WONOKERTO
598 SD NEGERI 03 BEBEL N ABDUL HARIS, S.Pd 196504281985081000 JL. LAKS. YOS SUDARSO NO. 400 DS. BEBEL KEC. WONOK
599 SD NEGERI 04 WONOKERTO KULON N BUDI HARSONO, S.Pd 195706181978021000 JL. PANTAI REJO DS. WONOKERTO KULON KEC. WONOKERTO
600 SD NEGERI 01 BLACANAN N H. M. BEDJO, B.A. 195411211978021000 JL. TRI MARGO SANTOSO DS. BLACANAN KEC. SIWALAN
601 SD NEGERI 02 BLACANAN N EDDY SUKAMTO, S.Pd. 196101261980121000 JL. TRI MARGO SANTOSO DS. BLACANAN KEC. SIWALAN
602 SD NEGERI 01 BOYOTELUK N ROHMAH, S.Pd.I 196108061982012000 JL. DESA BOYOTELUK KEC. SIWALAN
603 SD NEGERI 02 BOYOTELUK N MUDJIARTI, S.Pd. 195507071978022000 JL. DESA BOYOTELUK KEC. SIWALAN
604 SD NEGERI 01 DEPOK N MARTONO, S.Pd. 196403071986081000 JL. KEDUNG INTEN DS. DEPOK KEC. SIWALAN
605 SD NEGERI 02 DEPOK N NINIK ERMAWATI, S.Pd 196412021983042000 JL. DESA DEPOK KEC. SIWALAN
606 SD NEGERI 01 MEJASEM N WAHYU WINANTIYO, S.Pd. 196512011985081000 JL. DESA MEJASEM KEC. SIWALAN
607 SD NEGERI 02 MEJASEM N PUJIYONO, S.Pd. 196104291982011000 JL. DESA MEJASEM KEC. SIWALAN
608 SD NEGERI 01 PAIT N TARDIYANTO, B.A. 195307141975121000 JL. RAYA PAIT KEC. SIWALAN
609 SD NEGERI 02 PAIT N SUDARSO, S.Pd. 196108241980121000 JL. DUKUH BABADAN DS. PAIT KEC. SIWALAN
610 SD NEGERI 03 PAIT N WIYOSO HARMONO 195306201975121000 JL. RAYA PAIT - SRAGI DS. PAIT KEC. SIWALAN
611 SD NEGERI 01 REMBUN N KASBANI, S.Pd 196411181992071000 JL. RAYA REMBUN - SIWALAN DS. REMBUN KEC. SIWALAN
612 SD NEGERI 02 REMBUN N H. DAMANUDIN N, A.Ma.Pd. 195106141975011000 JL. RAYA REMBUN - SIWALAN DS REMBUN KEC. SIWALAN
613 SD NEGERI 03 REMBUN N MOH. TOHA HASYIM, S.Pd.I 196101151982011000 JL. KARYA BHAKTI DS. REMBUN KEC. SIWALAN
614 SD NEGERI 01 SIWALAN N SISWANDI, S.Pd. 196507291986081000 JL. DWI TUNGGAL DS. SIWALAN KEC. SIWALAN
615 SD NEGERI 02 SIWALAN N RIHARNO, S.Pd.SD 196002081979111000 JL. WALISONGO DS. SIWALAN KEC. SIWALAN
616 SD NEGERI 01 TENGENGKULON N AGUS MUGIANTO, S.Pd. 196804301993011000 JL. RAYA TENGENGKULON - PAIT DS. TENGENGKULON
617 SD NEGERI 02 TENGENGKULON N CICIK NURSILOWATI, S.Pd.SD. 196111171980122000 JL. DESA TENGENGKULON KEC. SIWALAN
618 SD NEGERI 01 TENGENGWETAN N SUNANDAR, S.Pd. 196211271986081000 JL. GANDU LOR DS. TENGENGWETAN KEC. SIWALAN
619 SD NEGERI 02 TENGENGWETAN N KUSNADI, A.Ma.Pd. 195407261975121000 JL. GANDU LOR DS. TENGENGWETAN KEC. SIWALAN
620 SD NEGERI 03 TENGENGWETAN N AFANDI CASIYAN, S.Pd. 195607191978021000 JL. CANGKRING DS. TENGENGWETAN KEC. SIWALAN
621 SD NEGERI TUNJUNGSARI N SISWOYO, A.Ma.Pd. 195810151978021000 JL. WALISONGO DS. TUNJUNGSARI KEC. SIWALAN
622 SD NEGERI 01 WONOSARI N SUDARYO, A.Ma.Pd. 195309111974011000 JL. RAYA SRAGI - PAIT DS. WONOSARI KEC. SIWALAN
623 SD NEGERI 02 WONOSARI N BADARI, A.Ma.Pd. 195203151974021000 JL. RAYA WONOSARI - PAIT DS. WONOSARIKEC. SIWALAN
624 SD NEGERI 01 WULUH N HARDANI, S.Pd. 196205121983042000 JL. DESA BLIMBINGWULUH KEC. SIWALAN
625 SD NEGERI 02 WULUH N SUMARNI, S.Pd. 196103231980122000 JL. DESA BLIMBINGWULUH KEC. SIWALAN
626 SD NEGERI 01 YOSOREJO N SETIYANTO, S.Pd. 196209051982011000 JL. DESA YOSOREJOKEC. SIWALAN
627 SD NEGERI 02 YOSOREJO N SETIYANTO, S.Pd. 196209051982011000 JL. DESA YOSOREJO KEC. SIWALAN
628 MI MUHAMMADIYAH TUNJUNGSARI S RIDLWAN, S.Pd.I. 197102042005011000 JL. KAUMAN RT. 004 RW. 001 DS. TUNJUNGSARI
629 MI SALAFIYAH REMBUN S RASBI, S.Pd. 196812031998031000 JL. RAYA REMBUN KEC. SIWALAN
630 SD NEGERI 02 GEMBONG N TUMSO SUGIANTO, A.Ma.Pd 196203251983041000 JL. DESA GEMBONG KEC. KANDANGSERANG
631 SD NEGERI 02 BUBAK N CARIM, A.Ma.Pd. 196205151985081000 JL. RAYA BUBAK KEC. KANDANGSERANG
632 SD NEGERI 03 GARUNGWIYORO N UDI YUWONO, S.Pd. 196004261983041000 JL. DESA GARUNGWIYORO KEC. KANDANGSERANG
633 MI SALAFIYAH TLOGOPAKIS S   ---- JL. DUKUH KAMBANGAN DS. TLOGOPAKIS KEC. PETUNGKRIY
634 SD NEGERI 02 GUTOMO N FUAD HASIM, S.Pd 196506121986081000 JL. DUKUH SIDOGUNO DS. GUTOMO KEC. KARANGANYAR
635 SD NEGERI 02 PEKIRINGANAGENG N SRI WINDARYANI, S.Pd 196604211991032000 JL. DUKUH GEMBUNG - PAMUTIH DS. PEKIRINGANAGENG
636 SD NEGERI 03 KALIJOYO N SUBAGYO, A.Ma.Pd. 195106301974011000 JL. DUKUH EMPON-EMPON DS. KALIJOYO KEC. KAJEN
637 SD NEGERI 02 KUTOROJO N TARYALI, S.Pd. 196202171983041000 JL. DUKUH GUNUNG TELU DS. KUTOROJO KEC. KAJEN
638 SD ISLAM KAJEN S Drs. AHMAD SAEFI ---- JL. SINGOSARI KEL. KAJEN KEC. KAJEN
639 SDIT INSAN MULIA S M. ROSYID RIDHO, S.Pt. ---- JL. DAHA RT. 05 RW. 01 TANJUNGANOM DS. TANJUNGKULO
640 SD MUHAMMADIYAH KESESI S UNTUNG SUMEDI ---- JL. RAYA KAUMAN KEC. KESESI
641 MI WALISONGO KEBONTENGAH S SAKDIYAH, S.Pd 196501101987032000 JL. PEREMPATAN UTARA DK. KEBONTENGAH DS. KEDUNGPAT
642 MI WALISONGO PODO S JL. RAYA PODO KEC. KEDUNGWUNI
643 MI SALAFIYAH CURUG S SLAMET SUTIJAH, A.Ma. ---- JL. MASJID AT-TAFAKUR DS. CURUG KEC. TIRTO
644 SD PLUS BAITURRAHMAN S SAMSUL BAKHRI, S.Ag. ---- JL. MADRASAH DS. API-API KEC. KAJEN
645 SD ISLAM AL BAYAN S     JL. RAYA BENER NO. 16 KEL. BENER KEC. WIRADESA
646 MI SALAFIYAH TEGALDOWO S KOMPLEKS MASJID AL IKHLAS DS. TEGALDOWO KEC. TIR
647 MI AL ITTIHADIYAH COPRAYAN S     KOMPLEK MASJID AL ITTIHAD DS. COPRAYAN KEC. BUARAN
648 MI MA'ARIF NU KALILEMBU S JL. DUKUH JRAKAH DS. KALILEMBU KEC. KARANGDADAP
649 MI MA'ARIF SIDOMULYO S KUWATNO, A.Ma.Pd   DS. SIDOMULYO KEC. KESESI

Copyright © Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 

LINK : http://data.pdkjateng.go.id
first
  
last
 
 
start
stop

Agenda Kegiatan

There are no events at this time
Jaringan Data Spasial Daerah Kabupaten Pekalongan Bappeda PM Kabupaten Pekalongan Kajen

Pengunjung Online

Kami punya 32 tamu online
LPSE Kabupaten Pekalongan
RUP SKPD
Video Batik Kota Santri
Free Wifi Hotspot Pemkab Pekalongan
Perpustakaan Kab. Pekalongan
DPRD Kab.Pekalongan
Dinhubkominfo
Dinkes Kab.Pekalongan
Blog Daerah Kabupaten Pekalongan
RSUD Kraton
RSUD Kajen
Bank Kredit Kecamatan Kajen
Humas setda
Pantauan CCTV Perempatan Wiradesa
You are here: Selayang Pandang Sosial Budaya Pendidikan Data Sekolah SD/MI sederajat Th. 2010/2011